SOFTIP PROVIZE - řízení výpočtu a výplaty provizí

Informační systém pro evidenci a správu sítě obchodníků a zprostředkovatelů s výpočtem a výplatou jejich odměn a provizí

Efektivní řízení výpočtu a výplaty provizí

IS GARANT PROVIZE je komplexní informační systém pro evidenci a správu sítě zprostředkovatelů a pro nastavení, výpočet a výplaty odměn (provizí). Poskytuje sadu uživatelsky vysoce parametrizovatelných algoritmů, které lze upravovat a doplňovat podle požadavků zákazníka. Automatizovaně vyhodnocuje podmínky splnění provize a výpočet odměny koriguje i zpětně - pokud se změnily skutečnosti na již vyplacené provizi.

Výpočet, korekce a výplaty provizí

Vypočtené provize dovoluje oprávněnému uživateli ručně korigovat, přičemž všechny změny jsou auditovány a zaznamenávány. Úhrady odměn je možné kumulovat a řízeně vyplácet.

Vytváření reportů

Pro účely výplat jsou generovány reporty podle předdefinovaných šablon. IS SOFTIP PROVIZE zajišťuje automatizovanou distribuci reportů na partnery, nebo jednotlivé dealery.

Propojení na externí IS

IS GARANT PROVIZE lze připojit na jakýkoliv pojistný, obchodní nebo bankovní systém, ze kterého přes rozhraní získává data pro vyhodnocení podmínek a výpočet výše provize. Přenos dat a výpočet provizí jsou implementovány jako plánovatelné asynchronní procesy, nevyžadující dohled obsluhy

Přístup pro oprávněné uživatele

Poskytuje samostatnou evidenci uživatelů, s řízením přístupových práv na základě nastavených rolí a práv.

Přehledy a rozhraní

Součástí aplikace jsou přehledy nad evidencemi a rozhraní na spolupracující systémy.

Vlastnosti produktu

Informační systém SOFTIP PROVIZE má následující vlastnosti a funkce:

Hlavní vlastnosti

Výkonný a robustní
Přesný
Flexibilní
Variabilní

Další vlastnosti

Moduly IS SOFTIP PROVIZE

Řešení SOFTIP PROVIZE sestává z následujících logických celků:

Administrativní služby
Integrace s externími IS
Výpočet a výplata provizí
Reporting
Korekce, storna

Typičtí zákazníci

Produkt doporučujeme implementovat u těch uživatelů, kteří chtějí pro výpočet odměn a provizí svých obchodníků a prodejců využít integraci s jejich obchodním a ekonomickým IS.

Pojišťovny
Stavební spořitelny
Banky
Brokeři
Prodejní sítě
Poskytovatelé inkasních a bilingových služeb

„Výpočet provizí pro naše zprostředkovatele si neumíme představit bez každodenního využívání informačního systému od společnosti SOFTIP.“

Lukáš Dušek

manažer back office obchodu, NN Životní pojišťovna, a.s., Praha

Podpora produktu

Pomůžu vám najít odpovědi na všechny důležité otázky a poznat detaily užívání SOFTIP PROVIZE.

Ing. Ján Cukor

produktový manažer
SOFTIP PROVIZE
divize ESS

Ukázky datových toků a některých obrazovek z informačního systému

IS využívá evidenci uživatelů řízením přístupových práv na základě nastavených rolí a práv. Uživatelské rozhraní je realizováno jako ultra-tenký klient a pro svůj provoz nevyžaduje instalaci na pracovní stanici.


Klient:
• Internet Explorer v11 a vyšší
• MS Office 2010 a vyšší

Aplikační server:
• JAVA
• Internet Aplication Server JBoss 7

Databázový server
• Oracle 12Implementace se řeší jako samostatný projekt, formou "dodávky na klíč". V rámci nasazení se dořeší integrace na všechny stávající informační systémy, doladí se výpočetní algoritmy jakož i design a forma výstupů IS.


Optimálním řešením je domluvit si podporu formou samostatné servisní smlouvy. V ní se stanoví rozsah podpory, její časový rámec i fakturační detaily.


Stanovuje se pro každý obchodní případ samostatně. Jak vyplývá z uvedených vlastností, nejde o jednoduchý, krabicový produkt, ale o zakázkové řešení, které se nastavuje pro potřeby konkrétního zákazníka s integrací na jeho již existující IS.


Domluvte si konzultaci k aplikaci SOFTIP PROVIZE

*všechna pole označená hvězdičkou jsou povinné

Údaje o společnosti

Kontaktní osoba

Príklad: +420987654321

Informace o zpracování osobních údajů společností SOFTIP, a.s.

V souladu s uplatňováním Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně údajů - GDPR), Vám tímto podáváme informaci o zpracovávání Vašich osobních údajů: Celé znění informace ...

Bezpečnostní ověření