Systémy manažerství

Profesionalita a kvalita. To jsou důvody, které z nás dělají jednoho z lídrů trhu ERP na Slovensku

Integrovaný manažerský systém (IMS)

Systémy manažerství ve společnosti SOFTIP vycházejí z průniku implementací mezinárodních norem týkajících se manažerství kvality, manažerství jakosti v projektech, manažerství informační bezpečnosti, environmentálního manažerství a manažerství bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. SOFTIP má vybudovaný Integrovaný manažerský systém (IMS) dle mezinárodních standardů:

ISO 9001

Systém manažerství kvality

ISO 10006

Systém manažerství jakosti v projektech

ISO 14001

Systém environmentálního manažerství

ISO/IEC 20000-1

Systém manažerství služeb IT

ISO/IEC 27001

Systém manažerství informační bezpečnosti

ISO/IEC 27018

Systém řízení ochrany osobních údajů v cloudu

ISO 37001

Systém manažerství proti korupci

ISO 45001

Systém manažerství bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Certifikaci Integrovaného manažerského systému realizovali auditoři renomované certifikační společnosti TÜV SÜD Slovakia. Pravidelným úspěšným absolvováním certifikačních a dozorových auditů SOFTIP každoročně potvrzuje své zodpovědné chování k ochraně životního prostředí a zdraví zaměstnanců, kontrolovaný přístup k informačním aktivům a jejich ochraně, a rovněž skutečnost, že při své činnosti využívá nejmodernější metody jednotného, systémového a procesního řízení společnosti. Vybudovaný Integrovaný manažerský systém SOFTIP opravňuje považovat se za zodpovědnou společnost poskytující nejvyšší přidanou hodnotu pro své zákazníky.

Další informaceNaše dlouholeté zkušenosti získané při desítkách interních auditů jsme přetavili do nového informačního systému pro komplexní plánování a zpracování interních auditů jako důležité součásti procesu efektivního řízení firmy v souladu s požadavky normy EN ISO 19011: 2011 pro auditování systému manažerství jakosti.