Za tri roky tri stovky námetov

16.06.2020

Už tretí rok zbierame na pravidelných seminároch pre používateľov našich informačných systémov námety na inovácie produktov SOFTIP PROFIT PLUS a SOFTIP HR PLUS. Za toto obdobie sa nám podarilo zhromaždiť takmer tri stovky cenných podnetov a informácií priamo od našich zákazníkov.

Informačný systém SOFTIP PROFIT PLUS

 

Ku každému jednému námetu pristupujeme individuálne, s prihliadnutím na rozvoj konkrétneho produktu a jeho ďalšie využitie v praxi. V konečnom dôsledku, to budú práve samotní autori návrhov, ktorí pri svojej každodennej práci najviac pocítia inovatívne zmeny.

Z takmer 350 získaných dotazníkov vybrali komisie pre rozvoj produktov tieto víťazné témy:

Pre SOFTIP HR PLUS je to Odosielanie vybraných dokladov elektronicky zo SOFTIP PROFIT PAM. Cieľom je rozšírenie možností zamestnávateľa pre elektronické doručovanie dokladov zamestnancovi. Do úvahy berieme doklady: Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch FO zo závislej činnosti, Doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní a Potvrdenie o zaplatení dane (2%).

Pre SOFTIP PROFIT PLUS vybrala komisia pre tento rok Aktualizáciu knihy došlých a vyšlých faktúr. Cieľom je doplniť ďalšie údaje do prehľadu faktúr a zvýšiť tak vypovedaciu hodnotu účtovných kníh.

Veríme, že už v krátkej dobe si budú môcť naši zákazníci reálne vyskúšať inovované produkty a overiť tak prínos uskutočnených zmien. Pre autorov víťazných námetov sme aj tento rok pripravili zaujímavé ceny, na ktoré sa môžu tešiť. Oceneným srdečne gratulujeme a ďakujeme.