SOFTIPÁCKA KVAPKA KRVI opäť pritiahla pravidelných aj nových darcov

14.11.2019

Za štyri roky sa podujatiu SOFTIPácka kvapka krvi podarilo získať takmer dve stovky darcov, z ktorých bol každý piaty prvodarcom. Celkovo sa tak rady dobrovoľných darcov krvi rozšírili o 37 nových členov. A to je najdôležitejší výsledok akcie, ktorou sa SOFTIP v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR (NTS SR) a ďalšími partnermi snaží nielen svojich zamestnancov, ale aj verejnosť motivovať k nezištnej pomoci pre ľudí, ktorí sú na ňu odkázaní.

 

 „Každý zdravý človek môže naraz darovať až 450 ml najvzácnejšej tekutiny. Od vzniku tejto tradície sú to teda desiatky litrov krvi, ktoré sa nám podarilo dostať tam, kde sú najviac potrebné. Dôležité je len prekonať prvotné obavy,“ povedal Martin Vlčko, finančný riaditeľ a člen predstavenstva spoločnosti SOFTIP. „Teší nás, že sa nám podarilo zapojiť nielen vlastných kolegov, ale aj zamestnancov partnerských firiem a návštevníkov banskobystrického obchodného centra. Dokazuje to, že si stále vieme navzájom spontánne pomáhať.“  

A to je dôležité - pretože ako upozornila Ingrid Škropeková z občianskeho združenia Svetielko nádeje, jeden človek takto môže zachrániť až tri životy. „Samozrejme, jedná sa o veľmi približný výpočet, pretože krv sa po odbere delí na ďalšie zložky. Nič to však nemení na tom že ide o tú najvzácnejšiu a ničím nenahraditeľnú tekutinu.“  Svetielko nádeje pomáha deťom s onkologickými alebo inými vážnymi ochoreniami. „Deti počas liečby často potrebujú z rôznych zdravotných dôvodov podstúpiť transfúziu krvi aj opakovane. A práve v tomto dokážu pomôcť pravidelní darcovia krvi, ktorým aj touto cestou ďakujeme a veríme, že sa k nim pridajú ďalší. “

Podujatie už tradične prebieha na prelome októbra a novembra. Tento rok sa prihlásilo 43 darcov, svoju krv pre potreby NTS SR mohlo poskytnúť 33 ľudí. Šiesti z nich tak urobili po prvýkrát. „Verím, že sa z nich stanú pravidelní darcovia. A je jedno, akú budú mať motiváciu, tou mojou je už niekoľko rokov skvelý pocit, že mám možnosť pomôcť niekomu, koho vôbec nepoznám,“ vysvetlil jeden z účastníkov akcie - hlavný organizátor Marathon BB Tour, Miroslav Štrba.

SOFTIPácku kvapku krvi podporili: Národná transfúzna služba SR, Europa Business Center, Europa SC, Datalan, o.z. Svetielko nádeje, Subway Banská Bystrica, a Terno. Novinkou štvrtého ročníka bola aj možnosť využiť Elektronickú kartu darcu, mobilnú aplikáciu NTS SR, v ktorej každý darca krvi okrem všeobecných informácií týkajúcich sa darovania krvi nájde aj individuálne údaje o svojej krvnej skupine, posledných odberoch, výsledkoch krvného obrazu, či prehľade ocenení. Aplikácia mu tiež automaticky pripomenie termín ďalšieho možného odberu. 

Galéria

Foto: Erika Plávková, SOFTIP