SOFTIP patrí medzi 1,1% najväčších spoločností na Slovensku

12.08.2016

Podľa analýzy spoločnosti FinStat iba 2 098 firiem pôsobiacich na Slovensku dosiahlo v roku 2015 tržby vyššie ako 10 miliónov eur. SOFTIP tak s tržbami vo výške viac ako 13,8 miliónov eur patrí medzi najväčšie spoločnosti na Slovensku. Hodnota našej vyprodukovanej pridanej hodnoty pritom dosiahla úžasné číslo 9,5 mil. eur, čo zaraďuje SOFTIP jeho prínosom pre hospodárstvo, podnikateľské prostredie a zamestnanosť medzi najvýznamnejšie spoločnosti s pozitívnym dopadom na všetky regióny Slovenska.

 

Analýzu finančných výsledkov firiem za rok 2015 spracovala spoločnosť FinStat na základe údajov z účtovných závierok vyše 183 tisíc spoločností pôsobiacich na Slovensku. A čo sa v nej ešte dozviete?

Zisk firiem medziročne stúpol o 29%, EBITDA o 17% a tržby o 10%
Tento vysoký rast môže súvisieť s rastom ekonomiky ako aj s daňovými licenciami.

Počet firiem v zisku naďalej stúpa, tento rok je to 56,8 %
Po zavedení daňovej licencie vzrástol z celkového počtu firiem počet spoločností, ktoré sú v zisku, a to o 13%. Súvisí to s daňovou licenciou, vďaka ktorej firmy nemajú vysokú motiváciu na vykazovanie straty, pretože aj tak musia zaplatiť aspoň minimálnu daň, ako aj s celkovým vývojom slovenského hospodárstva.

Kríza hrozí 27% spoločnostiam
Od 1.januára 2016 je v platnosti novela Obchodného zákonníka, ktorá zavádza do praxe nový pojem „spoločnosť v kríze“. Spoločnosť v kríze je spoločnosť, ktorá je v úpadku alebo ktorej úpadok hrozí. Hroziaci úpadok je pri spoločnosti v prípade ak vlastné zdroje netvoria aspoň 4% aktív. Firme hrozí úpadok vtedy, ak pomer vlastného imania a záväzkov je menší ako 4 k 100 (vlastné imanie/záväzky < 0,04).

Aktualizované grafy a podrobnosti spolu s rebríčkami slovenských firiem zoradených podľa tržieb, zisku a splatnej dane sú k dispozícii na: http://www.finstat.sk/analyzy/analyza-financnychvysledkov-firiem-2015.

Všetky výsledky spoločnosti SOFTIP v predchádzajúcom roku nájdete vo Výročnej správe za rok 2015.