SOFTIP úspešne obhájil Integrovaný manažérsky systém (IMS)

22.06.2017

Renomovaná certifikačná spoločnosť TÜV SÜD Slovakia preverila dozorným auditom Integrovaný manažérsky systém, ktorý je v spoločnosti SOFTIP zavedený už od roku 2013. SOFTIP certifikáty IMS úspešne obhájil.

Foto: SOFTIP

 

Integrovaný manažérsky systém v spoločnosti SOFTIP vychádza z prieniku implementácie medzinárodných noriem týkajúcich sa:

  • Systému manažérstva kvality EN ISO 9001,

  • Systému manažérstva informačnej bezpečnosti ISO/IEC 27001,

  • Systému manažérstva kvality v projektoch EN ISO 10006,

  • Systému environmentálneho manažérstva EN ISO 14001,

  • Systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHSAS 18001.

 

Úspešným absolvovaním dozorného auditu SOFTIP potvrdil svoje zodpovedné správanie sa k ochrane životného prostredia a zdravia zamestnancov, kontrolovaný prístup k informačným aktívam a ich ochrane a takisto skutočnosť, že pri svojej činnosti využíva najmodernejšie metódy jednotného, systémového a procesného riadenia spoločnosti.

„Naším cieľom je pokračovať v trende neustáleho zlepšovania a napĺňania poslania, vízie a stratégie spoločnosti. Integrovaný manažérsky systém pre nás predstavuje komplexný manažérsky nástroj na riadenie firemných procesov a zdrojov, minimalizáciu rizík, plnenie požiadaviek našich zákazníkov a ostatných zainteresovaných strán a zvyšovanie ich spokojnosti,“ hovorí zmocnenec pre IMS a člen predstavenstva spoločnosti SOFTIP, Martin Vlčko.

 

 

Sulamit Vazagová, koordinátor IMS, Foto: SOFTIP

 

„S podporou najvyššieho vedenia spoločnosti plánujeme Integrovaný manažérsky systém naďalej rozvíjať, rozširovať o ďalšie manažérske systémy, a tým posúvať kompetentnosť, dôveryhodnosť a konkurencieschopnosť spoločnosti na vyššiu úroveň,“ dopĺňa Sulamit Vazagová, koordinátor IMS v SOFTIPe.

Certifikát platí pre vývoj, produkciu, implementáciu a podporu softvéru, poskytovanie konzultačných, analytických a poradenských služieb v oblasti IT, školenie a vzdelávanie, obchodné a marketingové činnosti v oblasti IT, nákup, predaj a podporu hardvéru, outsourcing služieb, softvéru a hardvéru.