SOFTIP obhájil Integrovaný manažérsky systém

31.05.2016

V máji 2016 preverila renomovaná certifikačná spoločnosť TÜV SÜD Slovakia recertifikačným auditom Integrovaný manažérsky systém (IMS) zavedený v spoločnosti SOFTIP už od roku 2013. Spoločnosť SOFTIP certifikáty IMS úspešne obhájila.

 

Integrovaný manažérsky systém (IMS) v spoločnosti vychádza z prieniku implementácie medzinárodných noriem týkajúcich sa:

 manažérstva kvality EN ISO 9001,

 manažérstva informačnej bezpečnosti ISO/IEC 27001,

 manažérstva kvality v projektoch EN ISO 10006,

 environmentálneho manažérstva EN ISO 14001,

 manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHSAS 18001.

 

Úspešným absolvovaním recertifikačného auditu SOFTIP potvrdil svoje zodpovedné správanie sa k ochrane životného prostredia, zdraviu zamestnancov, kontrolovaný prístup k informáciám a ich ochranu, a takisto skutočnosť, že pri svojej činnosti využíva najmodernejšie metódy efektívneho, systémového a procesného riadenia.


Certifikát platí pre vývoj, produkciu, implementáciu a podporu softvéru, poskytovanie konzultačných, analytických a poradenských služieb v oblasti IT, školenie a vzdelávanie, obchodné a marketingové činnosti v oblasti IT, nákup, predaj a podporu hardvéru, outsourcing služieb, softvéru a hardvéru.