SOFTIP novým reklamným partnerom SZBe

22.04.2015

Spoločnosť SOFTIP sa stala novým reklamným partnerom Slovenského zväzu bedmintonu.

 

Prezident SZBe, p. Anton Siažik má zo spolupráce radosť: „Ja som veľmi rád, že sa nám podarilo získať spoločnosť SOFTIP pre naše partnerstvo. Možno je to taká symbolika, že práve bedminton ako najdynamickejší šport na svete podporuje spoločnosť, ktorá v slovenskej ekonomike patrí medzi dynamické spoločnosti, známe svojimi netradičnými a odvážnymi riešeniami v oblasti IT.“

Zároveň dodáva a verí, že spolupráca s firmou SOFTIP prispeje k rozvoju a popularite bedmintonu na Slovensku: „Poďakovanie zároveň patrí marketingovej spoločnosti Penet, ktorej zásluhou sme získali nového partnera. Verím, že spolupráca medzi SOFTIPom a SZBe bude vzájomne prospešná pre obidve strany a spoločne prispejeme nielen k popularite bedmintonu na Slovensku, ale aj k naplneniu predstáv spoločnosti SOFTIP.“


Nielen o spolupráci so SZBe sme sa porozprávali aj s členom predstavenstva spoločnosti SOFTIP, a. s., Ing. Martinom Vlčkom.


Prečo sa firma SOFTIP rozhodla byť reklamným partnerom SZBe?

„Bedminton vnímame ako šport, ktorý sa teší veľkej obľube u všetkých vekových kategórií, má silnú a rastúcu základňu klubov a hráčov. Svojou popularitou dostihuje iné významné športy na Slovensku a dokáže pritiahnuť nielen profesionálnych nadšencov, ale aj aktívnych hobby hráčov. Aj medzi našimi zamestnancami máme mnoho fanúšikov bedmintonu, ktorí si po náročnej práci radi takto vyvetrajú hlavy.“

Čo od tejto spolupráce očakávate?

„Myslíme si, že vďaka spolupráci s bedmintonovým zväzom zvýšime znalosť značky SOFTIP, jej produktov a riešení a následne aj ich predaj. Spoločnosť SOFTIP prichádza na trh postupne, s novými inovatívnymi riešeniami, akým je napríklad naše online účtovníctvo Keepi vhodné pre fyzické osoby, živnostníkov, malých podnikateľov, ako aj pre neziskové organizácie, združenia a samozrejme aj športové kluby. Je určené pre širokú verejnosť. Myslíme si, že medzi bedmintonovými nadšencami je mnoho našich súčasných, ale aj budúcich používateľov našich riešení, rovnako manažérov, ktorí sa po práci prídu odreagovať. SOFTIP patrí medzi lídrov slovenského trhu ERP a poskytovateľov IT riešení a túto pozíciu si aj takýmito partnerstvami chce posilniť.“

Aké má firma vízie do budúcna, resp. ako bude prebiehať spolupráca?

„Našou víziou je byť preferovaným a vyhľadávaným partnerom našich zákazníkov, ktorým prinášame pridanú hodnotu pre realizáciu ich podnikateľských zámerov a zvyšovanie ich konkurencieschopnosti. Našou stratégiou je rozširovať rozsah a kvalitu poskytovaných služieb s dôrazom na podporu súčasných a nových produktov spoločnosti pre podnikateľské subjekty, ako aj fyzické osoby. Nevyhnutnosťou je pokračovať v trende inovácií. Spolupráca s našimi partnermi nám pomáha udržať si trvale pozíciu významnej a uznávanej spoločnosti pôsobiacej na slovenskom trhu a jedného z lídrov na trhu informačných technológií. Naša spolupráca so zväzom bude na úrovni reklamného partnerstva a ďalších možností spolupráce napr. vo väzbe na náš produkt Keepi, vhodný pre združenia, kluby a neziskové organizácie.“

Čo Vás na bedmintone zaujalo?

„Mňa zaujala dynamika tohto športu a jeho popularita. Sám som aktívnym hobby hráčom a sledujem ako ľudia s nadšením prijímajú tento šport už od malých detí. Je správnou cestou aby si k tomuto športu vybudovali vzťah deti už na základných školách. Bedminton je o dynamike, rýchlosti, kondícii, ale aj o myslení a taktike.“

Aký je Váš osobný vzťah k tomuto športu?

„Veľmi dobrý. Aj keď som sa mu začal venovať len v posledných rokoch spolu s manželkou a kamarátmi, ale celkovo mám rád všetky športy. Som súťaživý typ.“

Ak ste teda rekreačným hráčom, zúčastňuje sa aj amatérskych turnajov?

„Zatiaľ nie, ale mám to v pláne. Určite v dohľadnej dobe sa ich chcem zúčastniť nielen ako hráč, ale aj v rámci našej spolupráce.“

 

 

Viac na bedminton.sk