SOFTIP daroval počítače základnej škole. Pomôžu pri vzdelávaní informatiky

16.02.2021

Trinásť PC zostáv s monitormi a príslušenstvom darovala spoločnosť SOFTIP Základnej škole Moskovská v Banskej Bystrici, ktorá sa profiluje najmä v oblasti výučby cudzích jazykov a informatiky s dôrazom na zavádzanie moderných technológií do vyučovania.

Foto ZŠ Moskovská, Banská Bystrica

 

„Podpora vzdelávania v oblasti digitálnych zručností je jedným z našich dlhodobých cieľov, sme preto veľmi radi, že práve tento počin je medzi prvými z tridsiatky dobročinných skutkov, ktorými SOFTIP oslavuje 30. výročie svojho založenia,“ povedal Martin Vlčko, člen predstavenstva a finančný riaditeľ SOFTIPu.

Použité a stále veľmi výkonné počítačové zostavy škola využije hlavne v rámci delených hodín informatiky a cudzích jazykov v novej učebni zriadenej na tento účel. Dúfame, že darované počítače deťom spríjemnia návrat do školských lavíc a pomôžu im pokračovať v úspešnom štúdiu. Veď ktovie, možno medzi malými študentmi informatiky sedia aj budúce programátorky a programátori či systémové inžinierky a inžinieri.

 

 

Foto ZŠ Moskovská, Banská Bystrica