Prieskum trhu ERP na Slovensku v roku 2021

21.06.2022

SOFTIP potvrdil pozíciu najväčšieho slovenského výrobcu podnikových informačných systémov. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu ERP na Slovensku, ktorý uskutočnila redakcia technologického magazínu NEXTECH.

 

V rámci prieskumu boli oslovené obchodné zastúpenia zahraničných firiem pôsobiacich na Slovensku, predajcovia a implementátori ich produktov a lokálni producenti ekonomických informačných systémov. Do prieskumu sa zapojilo 17 firiem. Aj rok 2021 bol ovplyvnený globálnou pandémiou, ale nie až tak výrazne ako predchádzajúci rok, pretože firmy už stihli aktuálnej situácii prispôsobiť svoje procesy vrátane ich IT  podpory. Celkové tržby z predaja licencií riešení ERP za rok 2021 činili 9 885 067 eur a tržby predaja služieb k riešeniam ERP boli 47 196 286 eur. 

 

Pretože v každej z kategórii niektoré firmy údaje neposkytli a v prieskume sa nezúčastnili tie isté firmy ako vlani, nemožno tieto údaje priamo či percentuálne porovnať. Ak spočítame tržby rovnakých firiem, ktoré poskytli údaje za roky 2021 aj 2020, v oblasti predaja licencií tržby stagnujú, no v oblasti predaja služieb tržby výrazne vzrástli. V týchto sumách nie sú zahrnuté tržby slovenských pobočiek globálnych firiem (ako SAP), ktoré z dôvodu interných politík ani tento rok svoje lokálne údaje nemohli poskytnúť.

 

 

Prehľad tržieb z predaja licencií a služieb k riešeniam ERP za rok 2021

 

Firma

Tržby z predaja 

licencií riešení ERP 

za rok 2021

Tržby z predaja

služieb k riešeniam ERP 

za rok 2021

Spolu

26HOUSE

108 000 € 

1 109 563 € 

1 217 563 € 

ANASOFT APR

1 200 000 € 

620 000 € 

1 820 000 € 

Asseco Solutions 

1 527 982 € 

10 428 596 € 

11 956 578 € 

AURUS

528 020 € 

144 560 € 

672 580 € 

Compeko

70 000 € 

23 700 € 

93 700 € 

Control Informatika SR

1 120 000 € 

1 400 000 € 

2 520 000 € 

FLOWii

300 000 € 

300 000 € 

600 000 € 

HOUR

688 226 € 

4 645 676 € 

5 333 902 € 

HT Solution

300 926 € 

1 518 768 € 

1 819 694 € 

IMPLEMENTO 

17 000 € 

230 000 € 

247 000 € 

KROS

1 443 745 € 

9 974 408 € 

11 418 153 € 

QI GROUP SLOVAKIA

516 912 € 

N/A 

N/A 

SOFTIP

1 021 929 € 

12 438 245 € 

13 460 174 € 

Solitea Slovensko

813 472 € 

4 024 721 € 

4 838 193 € 

SunSoft plus

228 855 € 

338 049 € 

566 904 € 

Spolu

9 885 067 € 

47 196 286 € 

57 081 353 € 

 

 

SOFTIP v prieskume opakovane obhájil pozíciu slovenskej jednotky na trhu podnikových informačných systémov, keď z predaja licencií a služieb k riešeniam ERP za rok 2021 dosiahol celkové tržby vo výške 13,5 mil. EUR.  Najväčší podiel na celkových tržbách pritom tvorili tržby z predaja služieb k riešeniam ERP vo výške 12,4 mil. EUR.

 

„Zákazníci sú čím ďalej, tým náročnejší. Každý z nich už má skúsenosti s ERP systémom, a žiadny ERP systém nespĺňa ich požiadavky na 100 %. Ťažšie sa prispôsobujú štandardnej funkcionalite ERP, ale na druhej strane sú citliví na náklady, ktoré súvisia so zákazníckymi úpravami a ich podporou,“ zhodnotil súčasný trh ERP na Slovensku Radovan Bálent, člen predstavenstva a riaditeľ divízie SME v spoločnosti SOFTIP. „Trendy vo svete sú cloud, mobilné riešenia, umelá inteligencia a IoT. Slovenský trh ich kopíruje s určitým oneskorením,“ dodal.

 

 

Radovan Bálent, SOFTIP