„Pracujeme na technologickej modernizácii nášho podnikového informačného systému SOFTIP PROFIT PLUS“

20.06.2023

Rozhovor s členom predstavenstva a riaditeľom divízie SME spoločnosti SOFTIP, a. s. Radovanom Bálentom o dôvodoch ďalšieho rozvoja ERP systémov.

 

Radovan Bálent, riaditeľ divízie SME, SOFTIP, a. s.

 

SOFTIP je výrobcom vlastného úspešného produktu SOFTIP PROFIT PLUS, ktorý je už na trhu viac ako 20 rokov. V minulom roku ste ukončili podporu IS SOFTIP PACKET. Chystáte niečo nové?

Áno. V súlade s trendmi a požiadavkami trhu sme pripravili technologickú inováciu nášho ERP systému SOFTIP PROFIT PLUS vo verzii 11.

 

Čo znamená táto technologická inovácia?

Verzia 11 je modernizácia na úrovni architektúry a technológie. Hlavnou technologickou zmenou je  prechod z dvojvrstvovej na trojvrstvovú architektúru. Pripravili sme aplikačný server a upravujeme aplikácie tak, aby ho používali na komunikáciu s databázou. To nám otvorí širšie a rýchlejšie možnosti pre ďalší rozvoj.

 

Čo by mali vedieť o pripravovanej verzii vaši zákazníci?

SOFTIP PROFIT PLUS verzia 11 z používateľského pohľadu zachováva existujúcu funkcionalitu, používateľské rozhranie a dátový model a je spätne kompatibilná ako všetky doterajšie verzie.

Funguje na princípe viac vrstvovej architektúry KLIENT – APLIKAČNÝ SERVER – WEBOVÝ SERVER – DATABÁZOVÝ SERVER založenej na REST architektonickom štýle.

Táto architektúra a technológia umožní urýchlenie vývojového cyklu nových web aplikácií, ktoré môžu paralelne fungovať so súčasnými klientami – desktop aplikáciami nad tými istými dátami. Ďalej zvýši bezpečnosť s možnosťou multifaktorovej autentifikácie (MFA) a sprístupní API rozhrania tretím stranám.

 

Čo to znamená pre vás ako výrobcu?

Dôležitými benefitmi pre nás ako dodávateľa sú efektívnejšia distribúcia nových verzií, údržba publikovaných služieb a odstraňovanie chýb. Urýchli sa vývojový cyklus nových aplikácií. V budúcnosti plánujeme našim komplexným ekosystémom ERP aplikácii zabezpečiť multiplatformovosť, technologickú nezávislosť,  škálovanie výkonu a vysokú dostupnosť prevádzkovaných služieb.

 

Ako sa dostane zákazník k verzii SOFTIP PROFIT PLUS 11?

Jednoduchou inštaláciou novej verzie PROFIT-u. Nie je to implementácia nového ERP. Napriek veľkej technologickej zmene tak nepocítia žiadne extra nároky na podporu či interné kapacity. Samozrejme moderný systém má aj svoje technologické nároky, ktoré je nevyhnutné splniť. Aktualizované technické podmienky sú už niekoľko týždňov dostupné na našej webstránke.

 

Koho sa bude zmena týkať?

Všetkých našich zákazníkov so systémom SOFTIP PROFIT PLUS. Preto ich v prvom kroku budeme postupne oslovovať s cieľom naplánovať si spoločný postup. Každý zákazník si bude môcť vybrať, či kontrolu pripravenosti na novú verziu a prípadný technický upgrade zrealizuje sám, alebo osloví nás.

Druhý krok bude dodanie novej verzie SOFTIP PROFIT PLUS 11 bez zmeny ovládania a funkčnosti aplikácií, ktorá bude obsahovať aplikačný server.

V ďalších verziách budeme realizovať webových klientov, redesign vzhľadu i celého UX.

 

Kedy môžu zákazníci očakávať príchod novej verzie?

Predpokladáme, že by to mohlo byť ešte v roku 2023. Aktuálne pracujeme na pilotných inštaláciách.

 

Máte už nejakú spätnú väzbu?

Paralelne prebieha testovacia prevádzka u viacerých pilotných zákazníkov, medzi najznámejších patrí Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave. V rámci pilotných inštalácií dostávame pozitívne odozvy, predpokladáme preto, že sa ešte tento rok pustíme do distribúcie verzie 11 v širšom rozsahu, aby ju v dohľadnej dobe mali k dispozícii všetci naši zákazníci.

 


 

 

Prečítajte si tiež: SOFTIP PROFIT PLUS - Spoľahlivý podnikový informačný systém