Odborné semináre SOFTIP sa stali ďalšou platformou pre zdieľanie skúseností a nápadov

23.03.2018

Viac ako 650 zákazníkov v ôsmich slovenských mestách privítala začiatkom roka spoločnosť SOFTIP na tradičných odborných podujatiach venovaných aktuálnym legislatívnym zmenám a ďalším novinkám zapracovaným v informačných systémoch SOFTIP PROFIT PLUS, SOFTIP HR PLUS a SOFTIP PACKET.

 

V Banskej Bystrici, Bratislave, Košiciach, Nitre, Prešove, Trenčíne a Žiline tak mohli v priebehu januára účastníci z presne 333 spoločností načerpať najnovšie informácie týkajúce sa aktuálnej mzdovej a účtovnej legislatívy a korektného uzavretia uplynulého kalendárneho roka. Medzi pravidelných účastníkov obľúbených legislatívnych seminárov už každoročne patria hlavne používatelia ERP systémov SOFTIP - ekonómovia, účtovníci, mzdári, ale zúčastniť sa samozrejme môže každý záujemca.

Pre spoločnosť SOFTIP sú semináre ideálnou príležitosťou stretnúť sa s priamymi používateľmi jej produktov a získať od nich spätnú väzbu formou krátkeho dotazníka. Zámerom je jednak získať informácie, ako pripravovať vzdelávacie aktivity pre zákazníkov čo najlepšie, ale tiež zozbierať ich tipy a návrhy na vylepšenie používaných produktov.

„Kým v minulom roku sa nám týmto spôsobom podarilo zozbierať 75 námetov, v tomto roku to bola už viac ako stovka. Teší nás, že naši zákazníci sa týmto spôsobom spolupodieľajú na skvalitňovaní a rozvoji našich produktov. V konečnom dôsledku, sú to práve oni, ktorí pri svojej každodennej práci inovatívne zmeny najviac pocítia,“ hovorí Katarína Hošalová z komisie pre rozvoj produktu SOFTIP HR PLUS.

Spomínaná komisia všetky námety posúdi a vyberie tie najlepšie, ktoré budú zahrnuté do plánu rozvoja produktu SOFTIP HR PLUS. Autori víťazných nápadov zapracovaných do informačného systému SOFTIP HR PLUS budú odmenení zaujímavými cenami.

 

Foto: SOFTIP