Ocenili sme výnimočnú osobnosť a najlepší projekt spoločnosti SOFTIP za rok 2019

27.05.2020

Piaty ročník internej súťaže SOFTIP AWARDS opäť predstavil najvýraznejšie osobnosti a najzaujímavejšie projekty uplynulého roku. Do užšieho finále SOFTIP AWARDS sa tentoraz prebojovali tri projekty pozoruhodné z hľadiska inovatívnosti, dizajnu a prínosu pre cieľovú skupinu a šesť osobností, ktoré nominovali kolegovia s cieľom oceniť osobnosť, bez ktorej by to tu nebolo ono. Víťazov vybrali zamestnanci prostredníctvom elektronického hlasovania.

Víťazi SOFTIP AWARDS 2019 s predstavenstvom spoločnosti

 

 

Osobnosťou spoločnosti SOFTIP za rok 2019 sa stal Rudolf Dobrotka.Databázový špecialista, ktorý je pevnou oporou SOFTIPu už od jeho začiatkov, získal 33,33 % všetkých hlasov. Svoju prvú nomináciu tak s výrazným náskokom premenil na jednoznačné víťazstvo a na vrchole vystriedal minuloročnú víťazku Tatianu Janovcovú, ktorá sa spolu s Ferdinandom Exnerom s rovnakým počtom hlasov (16,66 %) umiestnila na zdieľanom druhom mieste.

Rudo je súčasťou SOFTIPu od roku 1992, kedy nastúpil na pozíciu programátora informačného systému Prometeus/X. Dnes sa ako databázový špecialista informačného systému SOFTIP PROFIT PLUS venuje programovaniu v SQL, dátovému modelovaniu, údržbe dátového modelu a  školeniam nielen v súvislosti týmto produktom, ale aj s ďalšími projektmi ako SOFTIP HAPPY HR či Keepi.

„Zavolaj Rudovi - to je asi najčastejšia veta, ktorú používa veľa z nás, keď už  nezvláda neposlušnú databázu. Ako kolega vždy ochotne poradí a na každú úlohu nájde riešenie s neuveriteľným pokojom a nadhľadom. Neuspokojí sa s rýchlou odpoveďou, ale robí na zadaní dovtedy, kým výsledok nezodpovedá jeho štandardom. Rudko je ústretový, plný nápadov, srší z neho dobrá nálada a svojský zmysel pre humor. Je to výnimočný kolega," hovoria jeho najbližší spolupracovníci.

 

 

Výnimočná osobnosť spoločnosti SOFTIP za rok 2019

 

 

Projektom spoločnosti SOFTIP za rok 2019 sa stali Nové metódy riadenia výroby.Tento rozsiahly projekt zahŕňajúci prepojenie informačných systémov SOFTIP MONACO a SOFTIP PROFIT PLUS zaknihoval jednoznačné víťazstvo, keď získal nadpolovičnú väčšinu všetkých odovzdaných hlasov (58,33 %).

Jeho hlavným cieľom bolo vyvinutie interface medzi produktmi SOFTIP MONACO pre technickú prípravu výroby a SOFTIP PROFIT PLUS - VÝROBA, s požiadavkou na synchronizáciu vybraných číselníkov a partnerov, zdieľanie rôznych dát medzi obomi produktmi a prenos technologických kusovníkov a technologických postupov z IS SOFTIP MONACO do IS SOFTIP PROFIT PLUS.

 

 

Najlepší projekt spoločnosti SOFTIP za rok 2019

 

 

„Kompetenčné centrum Výroba si týmto projektom značne rozšírilo kvalifikáciu v oblasti implementácií komplexnejších riešení pre technickú prípravu výroby. Prepojenie informačných systémov SOFTIP PROFIT PLUS a SOFTIP MONACO predstavuje kľúčový krok smerom k získaniu väčšieho rešpektu a posilneniu si pozície na trhu s riešeniami pre výrobné spoločnosti," povedal manažér projektu a vedúci kompetenčného centra SOFTIP VÝROBA, Ferdinand Exner.

Projektový tím:Ján Kapoun, Jozef Ďurica, Miloš Bugáň, Marko Franko, Igor Klusaček, Katarína Daneková, Tomáš Králik, Róbert Štefanka a Ferdinand Exner, ktorý v mene celého tímu prevzal ocenenie za Najlepší projekt roku 2019.

 

 

Ferdinand Exner a Rudolf Dobrotka

 

 

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme!