Mzdové daňové doklady zamestnancom doručí SOFTIP HAPPY HR

06.12.2021

Doklad o ročnom zúčtovaní preddavkov na daň zo závislej činnosti, potvrdenie o zaplatení dane na účely poukázania 2 %, resp. 3 %, či potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti - nič z toho už zamestnancom nemusíte doručovať osobne. O všetko sa postará SOFTIP HAPPY HR.

 

Poznáte byrokratický nezmysel roka? Tak presne v tejto ankete bol pred časom nominovaný aj nerovný prístup k možnosti elektronického doručovania dokumentov súvisiacich s mzdovou agendou. Dnes už je to našťastie všetko minulosťou a zamestnávatelia tak môžu svojim zamestnancom okrem výplatných pások doručovať elektronickými prostriedkami aj ďalšie písomnosti. Používateľom informačného systému SOFTIP HAPPY HR navyše túto činnosť uľahčuje nová služba „Elektronicky doručené dokumenty“, ktorú je možné implementovať v rámci personálneho portálu HAPPY PEOPLE.

Zamestnávateľovi umožňuje doručiť zamestnancovi vymedzené druhy dokladov prostredníctvom ich zverejnenia v aplikácii SOFTIP HAPPY HR. O doručení nových dokumentov je zamestnanec informovaný e-mailom, pričom po prihlásení do aplikácie sú mu jeho doklady vo formáte PDF dostupné na stiahnutie. Doklady sú chránené heslom s predtlačeným odtlačkom pečiatky zamestnávateľa a faksimile podpisu zamestnávateľa.

Veľkou výhodou je, že do SOFTIP HAPPY HR je ich možné odoslať automaticky, priamo z aplikácie PAM informačného systému SOFTIP HR PLUS. A to môžeme potvrdiť z vlastnej skúsenosti, keďže službu Elektronicky doručených dokumentov od minulého roku aj my v SOFTIPe interne využívame. Aktuálne v SOFTIP HAPPY HR pripravujeme sprístupnenie možnosti elektronického doručenia žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania od zamestnanca zamestnávateľovi.

 

 

Hlavné prínosy zavedenia elektronicky doručených dokumentov v SOFTIP HAPPY HR:

  • Zefektívnenie personálnych procesov

  • Online komunikácia so zamestnancami

  • Odbúranie práce s balením a odosielaním dokumentov poštovou službou

  • Úspora nákladov

  • Zníženie ekologickej záťaže