Meníme sídlo spoločnosti

23.05.2019

Začiatkom tohto roka sme sa presťahovali z Galvaniho ulice v Bratislave do nových priestorov v Einsteinova Business Center, hneď vedľa Sadu Janka Kráľa. Od 1. júna 2019 meníme na novú adresu aj sídlo spoločnosti a fakturačné údaje.

Foto: einsteinova.com 

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou od 1. 6. 2019 mení SOFTIP sídlo spoločnosti z doterajšej adresy Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava na novú adresu. Rovnako dochádza aj k zmene fakturačných údajov.

 

Nové sídlo spoločnosti a fakturačná adresa od 1. 6. 2019:
SOFTIP, a. s.
Krasovského 14
851 01  Bratislava - mestská časť Petržalka
Slovenská republika

 

Od 1. júna 2019 používajte prosím vo vzájomných obchodných vzťahov už len vyššie uvedenú novú adresu sídla spoločnosti SOFTIP. Ostatné identifikačné údaje ostávajú nezmenené. Nemení sa ani poštová adresa a kontakt.

 

Nezmenené identifikačné údaje spoločnosti SOFTIP:
IČO: 36 785 512
DIČ: 2022390942
IČ DPH: SK2022390942
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4151/B

 

Nezmenená poštová adresa a kontakt spoločnosti SOFTIP:
SOFTIP, a.s.
Europa Business Center
Na Troskách 26
974 01 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 4340 111
E-mail: softip@softip.sk 

 

Oznámenie o zmene sídla spoločnosti SOFTIP od 1. 6. 2019