Meníme adresu v Žiline

26.04.2019

Pracovisko spoločnosti SOFTIP v Žiline sa sťahuje z doterajších priestorov na Veľkej Okružnej do novo-zrekonštruovaných moderných kancelárií na Rosinskej ceste, hneď vedľa Žilinského lesoparku.

Foto: SOFTIP

 

Nová adresa pracoviska SOFTIP v Žiline je:

SOFTIP, a. s.
Rosinská cesta 8
010 08 Žilina
S
lovenská republika


Od 1. mája 2019 nájdete všetkých zamestnancov spoločnosti SOFTIP v Žiline už na tejto adrese. Poloha je ľahko dostupná autom aj autobusom.Oficiálne sídlo spoločnosti podľa Obchodného registra SR a fakturačná adresa ostávajú nezmenené.
Nemení sa ani poštová adresa a kontakt.