Manažment dopravy, osvetlenia či kvality ovzdušia. Mestám na to postačí jedna platforma

08.03.2024

Na vstup mesta do digitálneho veku postačí jedna platforma. Dokáže agregovať a spracovať dáta zo snímačov kvality ovzdušia, údaje o funkčnosti verejného osvetlenia, obsadenosti parkovísk či vyťaženosti dopravných uzlov. A premeniť ich na ucelené a presné informácie v prehľadnej podobe podľa preferencií používateľa. Prvé slovenské samosprávy už túto technológiu z dielne SOFTIPu zavádzajú do prevádzky.

 

SOFTIP IoT Platforma umožňuje nepretržité monitorovanie a vyhodnocovanie údajov získaných pomocou kamier, snímačov, meteorologických staníc a pod. Využiť dokáže nielen vlastné predintegrované snímače, ale aj tie, ktoré už municipalita má nainštalované. Následne dáta spracuje a poskytne pre používateľa výstup vo vopred nadefinovanej podobe a štruktúre.

 

 

Aktívne a v reálnom čase


Nejde pritom len o pasívny monitoring, ale o vytvorenie digitálneho modelu monitorovaného systému s využitím strojového učenia, ktorý umožňuje aktívne upozorňovať na zmeny a odchýlky od normálu. „Typickým príkladom môže byť monitoring stavu mostných konštrukcií, únikov vody či plynu. Skrátka udalostí, ktoré si vyžadujú zásah. Zodpovedná osoba o nich dostane okamžitú notifikáciu a môže tak bezodkladne prijať príslušné opatrenia,“ hovorí Marek Sedliak, obchodný riaditeľ divízie ESS a zároveň riaditeľ pre inovácie v spoločnosti SOFTIP.

 

 

Marek Sedliak, SOFTIP


Ďalšou oblasťou využitia IoT Platformy je manažment dopravy v meste. Veľmi uľahčuje obyvateľom a návštevníkom parkovanie, pretože v reálnom čase vyhodnocuje obsadenosť konkrétnych parkovacích miest a dokáže k tým voľným vodičov nasmerovať pomocou informačných led panelov. Riadeniu dopravy aktívne pomáha aj vďaka zberu a vyhodnocovaniu dát o jej charaktere a intenzite na vybraných úsekoch.

Pomocou infračervených kamier dokáže na diaľku skenovať povrch vozoviek a merať, aká je jeho teplota, hrúbku vodného filmu či snehovej vrstvy. A na základe toho zobrazovať informácie pre vodičov, optimalizovať rýchlosť či zimnú údržbu. Pri detekcii vozidiel v protismere, napríklad na výjazdoch z diaľnice, nielen spustí výstražnú tabuľu, ale okamžite informuje prevádzkovateľa cesty a identifikuje auto, ktoré takto ohrozuje ostatných vodičov.

Doprava úzko súvisí aj kvalitou ovzdušia. Riešenie od SOFTIPu je schopné v sebe integrovať a následne spracovať informácie o teplote, vlhkosti, prašnosti či koncentrácii CO2 z meteorologických staníc. Spolu s monitoringom parkovísk tieto funkcionality využíva napríklad Brezno. IoT Platforma dokáže monitorovať aj verejné osvetlenie v mestách. Identifikuje lampy, ktoré nefungujú, s jej pomocou sa dá ovládať ich intenzita či vypínať jednotlivé vetvy osvetlenia.

 

 

Rýchle a jednoduché nasadenie


Rozhranie je veľmi intuitívne a používateľsky prívetivé. Samotné nasadenie IoT Platformy a jej integrácia s už existujúcimi riešeniami a snímačmi je otázkou niekoľkých týždňov. „Štandardne využíva cloud computing a tak si nevyžaduje od zákazníka investície do vlastnej výpočtovej techniky, jej prevádzky a údržby. Samozrejme ale vieme toto riešenie nasadiť aj on-premise. V oboch prípadoch prepájanie jednotlivých bodov na zber údajov nepotrebuje žiadne dátové či elektrické káble. Všetko funguje na diaľku kdekoľvek, kde je dostupná GSM sieť a vyžaduje si len minimálnu údržbu. Komunikácia je automatická a systém sa na základe zozbieraných dát sám neustále učí a spresňuje,“ uzatvára Marek Sedliak.