Manažérsky informačný systém pre efektívne rozhodovanie

06.05.2015

Ak chce spoločnosť efektívne riadiť svoje výrobné a obchodné procesy, potrebuje moderný manažérsky informačný systém. Obzvlášť, ak sa jedná o firmu, ktorá 80 percent svojej produkcie exportuje do zahraničia.

 

O SPOLOČNOSTI KONŠTRUKTA – INDUSTRY A.S.

Spoločnosť KONŠTRUKTA – Industry vznikla v roku 1953, pričom na začiatku pôsobila pod názvom KONŠTRUKTA TRENČÍN n.p. V tomto roku oslávi už svoje 62 výročie, čo ju zaraďuje medzi spoločnosti s bohatou tradíciou a dlhodobým kontinuálny trvaním. Nevyhnutným predpokladom pre takúto dlhodobú prosperitu je existencia výskumno-vývojovej základne postavenej na ľudských zdrojoch v podobe vysokokvalifikovaných zamestnancov a skúsených špecialistov.
KONŠTRUKTA – Industry pôsobí na trhu ako spoľahlivý a vyhľadávaný dodávateľ strojov, zariadení, komplexných riešení a služieb v nasledovných oblastiach:

  • technologické zariadenia pre pneumatikársky priemysel,

  • technologické zariadenia pre spracovanie explozívnych materiálov,

  • kooperačná strojárska výroba.

Približne 80 % svojej produkcie realizuje ako export pre náročných zákazníkov z celého sveta vrátane globálnych renomovaných firiem.
Za účelom dlhodobej prosperity je spoločnosť strategicky riadená, využíva moderné metódy ekonomického riadenia a k tomu zodpovedajúce finančné nástroje.


VÝCHODISKOVÝ STAV

KONŠTRUKTA – Industry má vysoko prepracovaný systém ekonomických pravidiel, sledovanie nákladových objektov s vypracovaným systémom plánovania. Tento systém bol priebežne vylepšovaný, ale používatelia mali problémy s časovo náročným zberom a komparáciou údajov. Zber dát bol triedený cez rôzne druhy číselníkov, z rôznych zdrojov. Spájanie a dohľadávanie dát na rôznych miestach spôsobovali prácnosť a niekedy aj nepresnosť údajov. Zobrazovanie dát nebolo komfortné a užívateľsky prívetivé. Pre ďalší rozvoj projektového manažmentu a zákazkového controllingu bol takýto stav perspektívne neudržateľný.


RIEŠENIE

Na riešenie tohto problému SOFTIP navrhol nasadenie informačného systému SOFTIP MIS v oblasti controllingu zákaziek a vytvorenie používateľských reportov, pričom dáta sú do dátového skladu manažérskeho informačného systému importované z ekonomického systému SOFTIP PROFIT PLUS a z výrobného systému, ktorý KONŠTRUKTA – Industry používa.

Manažérsky informačný systém denne využívajú hlavne analytici a projektoví manažéri spoločnosti. Reporty majú za cieľ porovnať v každom čase parametre obchodných prípadov i jednotlivých technických uzlov. Poskytujú informácie o obchodnom prípade, plánované a skutočné parametre, objednávky, náklady, tržby. Umožňujú vyhodnotenie rentability projektu, s praktickou funkciou „rozkliku“ zo sumárnych hodnôt jednotlivých položiek kalkulačného vzorca až na detailnú úroveň - samotné obraty z ekonomického a výrobného systému.


PRÍNOSY

Po nasadení nového riešenia sa okamžite prejavili jeho výhody. SOFTIP MIS disponuje mechanizmom autonómneho plnenia dátového skladu a OLAP kociek z primárnych dátových zdrojov, bez potreby zásahu obsluhy. To poskytuje konzistentnú dátovú základňu pre reporting, z ktorej vychádzajú firemné reporty a analýzy - OLAP technológia umožňuje usporiadať veľké objemy dát tak, aby boli rýchlo dostupné a zrozumiteľné. Údaje pritom importuje z výrobných aj ekonomických informačných systémov zákazníka. Z pohľadu používateľov je SOFTIP MIS robustný a stabilný systém, plne kompatibilný s MS Office produktmi. Má výborne intuitívne ovládanie a prostredie si vie zákazník upraviť podľa svojich potrieb.

„Sme radi, že na základe pozitívnych skúseností s doteraz nasadenými nástrojmi sa spoločnosť KONŠTRUKTA - Industry rozhodla so spoločnosťou SOFTIP ďalej pokračovať v spolupráci, ktorá sa datuje od roku 1992. V súčasnosti je v riešení nasadenie MIS v oblasti obchodu,“ uzatvára Ing. Igor Gašparík,
produktový manažér pre SOFTIP MIS.

Viac informácií o manažérskom informačnom systéme SOFTIP MIS na www.softip.sk/mis