Keepi prináša ďalšie benefity

19.02.2014

Online účtovný a ekonomický softvér Keepi – CLOUD BY SOFTIP poskytuje vo svojej februárovej verzii dva významné benefity pre existujúcich aj nových používateľov.

 

Pre všetkých platiteľov DPH ponúka možnosť generovania Kontrolného výkazu k DPH vo formáte XML pre elektronickú komunikáciu s Finančnou správou SR. Priamo v aplikácii, v rámci popisu služieb, nájdu používatelia aj Metodický popis pre Kontrolný výkaz k DPH. Majú tak možnosť vytvoriť korektné podklady pre Finančnú správu priamo v tomto online ekonomickom a účtovnom riešení.

Pre existujúcich zákazníkov, ako aj pre tých, ktorí o prechode na Keepi ešte len uvažujú, SOFTIP pripravil službu spracovania daňového priznania dane z príjmu v jednoduchom účtovníctve za rok 2013. Túto službu v štandardizovanej podobe môžu do 15. marca 2014 využiť podnikatelia, ktorí si uplatňujú paušálne výdavky, vedú daňovú evidenciu alebo jednoduché účtovníctvo. Výstupom pre objednávateľa je vyplnené daňové priznanie k dani z príjmu za rok 2013 a v prípade záujmu spracovanie všetkých dodaných účtovných dokladov do on-line účtovníctva Keepi vrátane zriadeného prístupu.

SOFTIP ponúka podnikateľským subjektom aj ďalšie služby účtovníctva na základe individuálne dohody. Podľa konkrétnych požiadaviek pripraví individuálnu ponuku na spracovanie a vedenie účtovníctva.

„Sú to postupné kroky, ktorými zatraktívňujeme už aj tak jedinečné riešenie Keepi, ktoré využívajú naši zákazníci bez akýchkoľvek časových obmedzení a finančných záväzkov,“ povedal František Lovíšek, projektový manažér Keepi.

Za prvých sedem mesiacov od svojho uvedenia na trh má Keepi už viac ako 2 300 používateľov. Jeho popularita neustále rastie nielen medzi podnikateľmi, ale už aj medzi profesionálnymi účtovnými spoločnosťami, pre ktoré predstavujú ideálnu platformu vedenia účtovníctva pre zákazníkov. Jeho kvality potvrdzuje aj fakt, že riešenia Keepi - CLOUD BY SOFTIP je víťazom Microsoft Industry Awards 2013 v kategórii „Najlepšie Cloudové riešenie (Azure+Office365)“.


Viac informácií nájdete na www.keepi.sk