Jeden softvér na všetko je mýtus. Aj preto má MONACO budúcnosť

02.03.2018

Spojenie SOFTIP a GT Systems 2 prináša nové možnosti pre výrobné firmy. Ako sa dopĺňajú ich existujúce riešenia, čo nové pripravuje tím zložený z odborníkov oboch firiem a ako vidia budúcnosť riešení pre výrobné spoločnosti hovoria Ivan Arnold, programátor a hlavný architekt riešenia MONACO a Ferdinand Exner, projektový manažér a vedúci kompetenčného centra Výroba.

 

 

Čo nové prináša MONACO do ponuky riešení SOFTIP?

Ivan Arnold: MONACObolo pôvodne navrhnuté ako nástupca úspešnej aplikácie SYSKLASS pre technickú prípravu výroby. S nástupom nových vývojových nástrojov, ako i nových technológií v IT a hlavne internetu sme sa ho však rozhodli navrhnúť úplne odznova. A to vrátane dátových modelov a so zreteľom na internetové technológie. Celý systém je naprogramovaný tak, aby mohol byť pohodlne implementovaný aj ako SaaS (Software as a Service), alebo, ak chcete, do cloudového prostredia.

No MONACO nie je len aplikácia pre technickú prípravu výroby (TPV), ale aj modulárna platforma vhodná pre rozširovanie do iných oblastí. To postupne využili naši partneri a vyvinuli na nej aj funkcionalitu pre riadenie a plánovanie výroby. V súčasnosti tak má MONACO k dispozícii i moduly, ktorých pôsobnosť ďaleko presahuje oblasť technických úsekov a siaha do celého podniku - dnes ho zákazníci  používajú napríklad priamo vo výrobe alebo v rámci obchodných úsekov pre modelovanie a výpočet cien v ponukovom konaní. Jeden s modulov využívajú  v partnerskej spoločnosti (dodávajú a vyvíjajú softvér) ako interný informačný systém pre evidenciu „incidentov“ od svojich zákazníkov, od plánovania činností až po analytické prehľady o vyťažení svojich pracovníkov. Ekonomické oddelenie má k dispozícii i podklady o vykonanej práci, ktoré slúžia pre fakturáciu týchto incidentov. Táto platforma je rozšíriteľná aj na vývoj ďalších nových modulov, ako sú napríklad skladový systém, moduly predaja a nákupu atď.

Ferdinand Exner: Produkt SOFTIP PROFIT PLUS poskytuje moderné riešenie pre komplexnú informatizáciu ekonomických, logistických, ale aj výrobných procesov. Jeho používateľmi sú spoločnosti podnikajúce v rôznych segmentoch trhu. Pokiaľ ide o technickú prípravu výroby je špecializovaný pre menšie a stredné firmy. Spojenie produktov SOFTIP PROFIT PLUS a MONACO, vrátane špičkových odborníkov v oblasti vývoja a implementácie týchto produktov, pripravilo neobmedzené možnosti pri automatizácii a informatizácii všetkých procesov už aj vo veľkých spoločnostiach, vrátane výrobcov a dodávateľov produktov pre automobilový priemysel, ktorý je kľúčovým pre slovenskú ekonomiku.

 

 

Ferdinand Exner, Ivan Arnold, Foto: SOFTIP

 

Je oblasť prípravy technickej dokumentácie skutočne tak náročná, že si vyžaduje špecializovaný nástroj?

Ivan Arnold:Myslím, že mýtus o jednotnom komplexnom informačnom systéme sa začína prekonávať. Prečo? Predstavte si, že máte vo výrobnej spoločnosti najmodernejší komplexný Informačný systém napr. SAP ERP. Otázka však je: Píšete a mailujete v SAPe? Navrhujú vaši konštruktéri výrobky v SAPe? Odpovede potvrdzujú moje konštatovanie z prvej vety. Ak si zoberiete výrobnú firmu, pre každé oddelenie existuje IT ponuka na podporu jeho činností: konštrukcia – CAD systémy, sklady - warehouse systémy, účtovníctvo -  účtovné systémy, výroba – plánovacie systémy. Niekedy sú drahšie, ako všetky ostatné vo firme.

Nezabúdajte, že technická dokumentácia je pre ERP a plánovacie systémy výroby kľúčová. V praxi som sa stretol s nadávkami na plánovací systém (APS) za niekoľko 100-tisíc eur, ktorý neplánoval podľa predstáv a potrieb danej firmy. Po neskoršej analýze sme zistili, že systém nie je zlý, zlé sú vstupné parametre. Je potrebné si uvedomiť, že pre takýto plánovací nástroj sú pre správne plánovanie dáta technickej dokumentácie kľúčovými.

Tvorbu technickej dokumentácie (návrh, konštrukciu, ale rovnako aj tvorbu technologických postupov) považujem za tvorivú činnosť, ktorá zatiaľ bez človeka nie je realizovateľná. Tým je pre podnik i drahá.  Jej autori sú vysoko odborne zdatní a preto i dobre platení ľudia. Preto akýkoľvek nástroj pre podporu týchto činností prináša firmám obrovské úspory. Mojou víziou je viacero špecializovaných informačných systémov prepojených do jedného celku tak, aby používateľom aj spoločnosti (firme) prinášali čo najväčší efekt.

 

 

 

 

Neuvažoval SOFTIP, že by funkčnosť MONACA len preklopil do svojho existujúceho nástroja SOFTIP VÝROBA? Nedochádza teraz k prekrývaniu niektorých funkcií?

Ivan Arnold: Nie. VÝROBA je doplnok SOFTIP PROFIT PLUS. Technologické platformy to vylučujú. No plánujeme prepojenie týchto  produktov do jedného riešenia pre stredné podniky, a to hlavne v strojárstve, automotive, nábytkárstve, ale i výrobe plastov.

Ferdinand Exner: Veľkou pridanou hodnotou MONACA a  SOFTIP PROFIT PLUS sú ich flexibilita a schopnosť komunikácie s rôznymi riešeniami na vstupe aj na výstupe. Už dnes sú používateľmi týchto produktov desiatky spoločností, osvedčila sa ich kvalitná modularita na moderných platformách.

 

Plánujete ponechať MONACO ako samostatný produkt?

Ivan Arnold: Myslím si, že nie je žiadny dôvod pre vylúčenie MONACOz produktového portfólia. SOFTIP je nástupnícka spoločnosť GT Systems 2 so všetkými záväzkami. A to aj voči existujúcim zákazníkom a používateľom MONACO.

Ferdinand Exner: Už tým, že MONACO používajú desiatky zákazníkov, že je flexibilné aj k iným ERP systémom, bolo by chybou ho infiltrovať do väčšieho celku. Zachovanie jeho samostatnosti s kvalitným prepojením na logistické a ekonomické riešenia SOFTIP PROFIT PLUS zvyšuje jeho hodnotu a širšie uplatnenie.

 

 

 

 

Dá sa dnes už povedať, že ponuka SOFTIP riešení pre výrobné firmy je komplexná, alebo uvažujete nad ďalším rozširovaním produktového portfólia?

Ferdinand Exner:Ako už bolo povedané, teória komplexného informačného systému od jedného dodávateľa je skutočne iba teóriou. Vždy pôjde o kombináciu viacerých riešení. Ak to bude prepojenie kvalitných aplikácií, nie je dôležité kto je ich autorom. SOFTIP má teraz v ponuke nielen kvalitný ERP systém SOFTIP PROFIT PLUS, ale aj MONACO. A to, že je pripravený vďaka svojmu odbornému zázemiu implementovať tak svoje produkty, ako  aj externé aplikácie, ktoré sú navzájom prepojené, ho predurčuje byť lídrom na trhu. SOFTIP je totiž schopný dodať také riešenia, ktoré jeho zákazníci skutočne potrebujú a sú prispôsobené ich presným požiadavkám. 

 

 

 

 

Príchod MONACA súvisí s akvizíciou GT Systems 2. Aké ďalšie zmeny a novinky prinieslo toto spojenie?

Ivan Arnold: Spoločnosť GT Systems 2 mala rovnako dlhú tradíciu ako SOFTIP. Jej začiatky siahali do roku 1991 (ešte ako GT Systems) so špecializáciou na oblasť technickej prípravy výroby, vtedy ešte technologickej prípravy výroby pretavenej do produktu SYSKLASS. Jeho úlohou bolo podporovať tvorbu technologických postupov vo forme použiteľnej pre výrobné systémy, hlavne pre oblasť plánovania výroby. SYSKLASS sa výrazne presadil na oboch brehoch rieky Moravy vo viac ako stovke výrobných podnikov a stal sa akýmsi štandardom, podľa ktorého neskôr „kopírovali“ svoju funkčnosť i konkurenčné produkty. Neskôr v GT Systems 2 vznikli ďalšie produkty, ako MONACO - nástupca aplikácie SYSKLASS, ale i napr. Add-on Production na báze SAP Bussiness One.  SOFTIP získal touto akvizíciou nielen nové produktové portfólio, ale i skúsených odborníkov práve pre oblasť výroby. A samozrejme aj pomerne veľkú skupinu existujúcich i potenciálnych zákazníkov zo segmentu, v ktorom sa predtým nepohyboval.

Ferdinand Exner: Áno, cieľom takejto akvizície je aj rozšírenie kompetencie v dodávke riešení. O to viac v spojení spoločností SOFTIP a GT Systems 2 išlo o posilnenie vývojových a implementačných tímov. Všetci zamestnanci GT Systems 2 sú od 1. 1. 2018  pracovníkmi spoločnosti SOFTIP. Čo to znamená pre našich spoločných ale aj nových zákazníkov? Na prvom mieste je to nárast odbornej spôsobilosti so zárukou pokračovania dobrej spolupráce a kvalitnej podpory doterajších zákazníkov a používateľov riešení. No a v neposlednom rade ide aj o nových zákazníkov, ktorým dokážeme takto ponúknuť asi to najbohatšie portfólio IT produktov a služieb na Slovensku. Takže žiadny dôvod na obavy. Práve naopak! Sme tu pre všetkých, ktorí hľadajú kvalitné systémy pre riadenie výroby, ERP systémy, riešenie pre riadenie ľudských zdrojov, či profesionálny manažérsky informačný systém. Riešením na zákazku dokážeme pokryť aj tie najšpecifickejšie potreby firiem a organizácií rôznych veľkostí a z rôznych segmentov hospodárstva. Spoluprácou s našou spoločnosťou zákazníci získavajú nielen kvalitné riešenie informačného systému, ale aj systémovú podporu s istotou vysokej úrovne a dostupnosti našich služieb.

 

 

 

 

 

O spoločnosti SOFTIP

Na Slovensku patrí SOFTIP medzi najvýznamnejších poskytovateľov IT produktov a služieb. Dlhodobo obhajuje pozíciu slovenskej jednotky na trhu podnikových informačných systémov (ERP) v prieskume, ktorý každoročne realizuje odborný mesačník PC Revue.

Vyvíja vlastné softvérové riešenia (SOFTIP PROFIT PLUS, VÝROBA, HAPPY HR...), portfólio ktorých dopĺňajú produkty strategických partnerov. SOFTIP je jedným z najúspešnejších partnerov spoločnosti SAP v regióne V4. Ako viacnásobný držiteľ titulu Najlepší partner pre SAP Business One zrealizoval viac ako polovicu všetkých implementácií tohto produktu pre malé a stredné firmy na Slovensku.

Desať víťazstiev v súťaži Microsoft Awards. Trojnásobný Partner roka spoločnosti Microsoft. Vlastníctvo viacerých prestížnych certifikátov od popredných svetových spoločností. Aj to je SOFTIP.

Spoločnosť má vybudovaný Integrovaný manažérsky systém (IMS), ktorý certifikovala renomovaná certifikačná spoločnosť TÜV SÜD Slovakia. Je členom IT Asociácie Slovenska.