Ítečkári pomáhajú zdravotne znevýhodneným

09.01.2020

Podnikanie nie je iba o zisku. Firmy si čoraz častejšie uvedomujú spoločenskú zodpovednosť za ľudí a prostredie, v ktorom podnikajú. Aj preto podporujú projekty, z ktorých nevzíde nová zákazka či obchodný partner, ale „len“ dobrý pocit. Softvérová spoločnosť SOFTIP sa rozhodla, že pomôže ľuďom s Downovým syndrómom.

 

SOFTIP začal so Spoločnosťou Downovho syndrómu spolupracovať pred šiestimi rokmi. „Keď sa na nás obrátili so žiadosťou o poukázanie dvoch percent z dane z príjmu, ich príbeh nás okamžite oslovil. Nášmu kolegovi sa totiž narodilo dieťa s Downovým syndrómom,“vysvetľuje člen predstavenstva a finančný riaditeľ SOFTIPu Martin Vlčko. Prostredníctvom kolegu už poznali predsudky, problémy a bariéry, s ktorými takto zdravotne znevýhodnení ľudia a ich rodiny musia každý deň bojovať. Tak sa začala spolupráca spoločností z dvoch na prvý pohľad vzdialených sfér života.

INICIATÍVA ZAMESTNANCOV. Zo začiatku šlo o finančnú podporu aktivít organizovaných Spoločnosťou Downovho syndrómu na Slovensku, a to buď formou poukázania dvoch percent, alebo prostredníctvom finančných darov. Tie občianska iniciatíva používa prevažne na organizáciu letných rekondičných pobytov pre deti. „Majú veľký význam nielen pre deti, ktoré sa počas nich naučia samostatnosti a novým zručnostiam, ale aj pre ich rodiny, ktoré majú príležitosť vymeniť si skúsenosti a získať cenné rady od iných rodičov,“ vysvetľuje M. Vlčko.

 

 

Martin Vlčko

 

V posledných rokoch sa do podpory zapojili aj sami zamestnanci SOFTIPu, ktorí organizujú dobrovoľnícke akcie a zbierky na podporu zdravotne znevýhodnených detí. SOFTIP v súčasnosti zamestnáva 195 ľudí, mnohí pre firmu pracujú desiatky rokov. Na koncoročnom firemnom stretnutí zamestnanci už tradične pripravujú vianočný stánok, v ktorom predávajú originálne darčeky – výrobky detí s Downovým syndrómom. Celý výťažok z predaja putuje do Spoločnosti Downovho syndrómu. „Tento rok sme sa navyše rozhodli, že SOFTIP zdvojnásobí všetky peniaze, ktoré sa podarí vo vianočnom stánku získať. Každé jedno získané euro teda bude mať hodnotu dvoch,“ dodáva M. Vlčko.

PONOŽKOVÁ VÝZVA. V SOFTIPe pravidelne podporujú aj takzvanú Ponožkovú výzvu, ktorá pripadá na 21. marec a vo svete vznikla pred šiestimi rokmi. Ponožky svojím tvarom pripomínajú chromozóm. Kým zdravý človek má párny počet chromozómov – 46, človek s Downovým syndrómom ich má 47. Jedna „ponožka“ teda ostane bez páru. Počas Ponožkovej výzvy si ľudia obúvajú dve rôzne ponožky, aby upozornili na to, že každý človek je iný a jedinečný.

Spoločenská zodpovednosť je dnes témou pre mnohé firmy. To, či to s ňou myslia úprimne, alebo iba marketingovo, ľudia podľa M. Vlčka skôr či neskôr vycítia. „Je dôležité robiť veci z presvedčenia. Firmy majú dnes oveľa väčšiu možnosť ovplyvňovať svoje okolie ako kedysi. A mali by to robiť pozitívnym smerom,“ myslí si.

 

 

Vianočný stánok je iniciatívou zamestnancov

 

UVEDOMELEJŠÍ ZÁKAZNÍCI. SOFTIP je na trhu 28 rokov. Kým na začiatku ponúkal firmám päť základných softvérových produktov, dnes jeho portfólio tvoria ERP riešenia i riešenia pre HR, výrobné spoločnosti, infraštruktúrne a cloudové služby. Jeho produkty využívajú zákazníci v Česku, Rakúsku, Poľsku, Nemecku, vo Veľkej Británii a v ďalších európskych krajinách. Firma chce svoje portfólio ďalej rozširovať. „Vidíme priestor vo využití umelej inteligencie, kyberbezpečnosti či spracovaní obrazu s cieľom rozpoznávať detekované objekty, napríklad pri analýze dopravnej situácie či ochrane letiska,“ hovorí M. Vlčko.

Zákazníci sa podľa neho počas uplynulých dvoch dekád výrazne zmenili. Sú oveľa náročnejší, uvedomelejší, požadujú riešenia na mieru. „Škatuľový“ softvér im už nestačí. „Majú oveľa väčšie znalosti technológií ako pred dvadsiatimi rokmi. Ponuka na trhu je široká, majú si z čoho vyberať,“ hodnotí člen predstavenstva SOFTIPu.


MEDZI VÝNIMOČNÝMI FIRMAMI. Spoločnosť SOFTIP bola medzi ocenenými druhého ročníka projektu Výnimočná firma, kde zaujala v kategórii Spoločenská zodpovednosť. Projekt oceňoval firmy v troch kategóriách – Kvalita, Inovatívnosť a Spoločenská zodpovednosť. Do súťaže sa firmy môžu zapojiť od februára do apríla 2020. Stačí, ak sa zaregistrujú cez portál vynimocnafirma.sk.

 

 

Text: Tatiana Kapitánová, Foto: SOFTIP
Článok bol uverejnený v magazíne PROFIT - INDEX dňa 8. januára 2020