Firmy najlepšie vedia, čo im chýba v IT. Tento rok napríklad sledovanie krátenia dovoleniek

18.05.2022

Čo by ste si najviac želali doplniť do firemného softvéru? Upozornenie na krátenie dovolenky. Firma má totiž nárok svojim zamestnancom (za presne definovaných podmienok) krátiť ich dovolenku. No neraz sa pri skončení pracovného pomeru na tento úkon z minulosti zabudlo a pracovníkovi bol preplatený zostatok aj za tie voľné dni, na ktoré mu nevznikol nárok. Alebo sa v závere kalendárneho roka v rámci nevyčerpanej dovolenky preniesli aj dni, na ktoré z dôvodu krátenia zamestnanec nemal právo.

 

Aj to je príklad aktualizácie softvéru, ktorý reaguje na praktické skúsenosti firiem. SOFTIP preto v rámci každoročných seminárov k legislatívnym zmenám vyzýva svojich zákazníkov využívajúcich nástroje SOFTIP HR PLUS a SOFTIP PROFIT PLUS, aby mu dávali tipy na inovácie jeho produktov. „Táto spätná väzba je neoceniteľná, pretože len reálny život neraz odhalí na prvý pohľad banálne problémy, ktoré však dokážu vo výsledku spôsobiť či už zdržanie a komplikáciu procesov, alebo dokonca zbytočné náklady,“ vysvetľuje Marek Krivosudský, samostatný konzultant SOFTIP HR PLUS.

Tento rok sa okrem krátenia dovoleniek najčastejšie objavila požiadavka na elektronické doručovanie vybraných mzdových dokladov. Pri skončení pracovného pomeru sa bývalému zamestnancovi vo väčšine prípadov tzv. zápočet doručuje v papierovej podobe poštou. S tým je spojená tlač, obálkovanie, samotné odoslanie, náklady poštovné. Ďalším dokumentom je žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane, ktorú predkladá zamestnanec jedenkrát ročne za uplynulý kalendárny rok. Tlačivo upravuje Finančná správa prakticky každoročne, nakoľko sa mení legislatíva. Je preto potrebné zabezpečiť, aby zamestnanec doručil správne tlačivo v správnom termíne, lebo v opačnom prípade si musí zamestnanec podať daňové priznanie sám. Opäť sa v drvivej väčšine jedná o papierový obeh dokumentov. 

A práve to chcú firmy zmeniť. Už dnes sa na základe dohody so zamestnancom online doručujú niektoré dokumenty napr. výplatná páska či doklady v súvislosti s daňou zo závislej činnosti. Po novom by sa v našich riešeniach mali medzi ne zaradiť aj vyššie spomenuté doklady. Rozšírením elektronického doručovania sa opäť zefektívni proces komunikácie zamestnávateľ – zamestnanec.

Samozrejme podobné zmeny, hlavne ak sa týkajú novej legislatívy, prebiehajú kontinuálne. Naším cieľom je, aby zákazníci mali vždy stopercentne aktuálne riešenia a mali tak istotu, že ich používanie garantuje plnenie platných zákonov, vyhlášok či iných regulatívov.