Chceme rásť a ja verím, že budem pri tom

09.01.2018

Patrí do skupiny ľudí, ktorí sú SOFTIPu verní už viac ako dve dekády. Od roku 2012 stojí na čele divízie SME. Ako sa spoločnosti darilo v uplynulých mesiacoch, čo nové nás čaká v oblasti ERP riešení pre malé a stredné firmy a kam smeruje SOFTIP sme sa rozprávali s členom jeho predstavenstva Radovanom Bálentom.

Radovan Bálent, foto: SOFTIP

 

Aký bol z pohľadu SOFTIPu rok 2017 v oblasti riešení pre malé a stredné firmy?

Bol úspešný. Od roku 2013 medziročne rastú tržby SOFTIPu v segmente ERP riešení pre SME a rok 2017 nebude výnimkou. Súvisí to s aj úspešným vývojom hospodárskych výsledkov celého tohto sektora, a to sa logicky prejavuje aj v stúpajúcom záujme firiem o ERP systémy.

 

Takže ľudovo povedané opúšťajú excelovské tabuľky a nahrádzajú ich sofistikovanými nástrojmi?

Áno. Keď spoločnosť narastie do určitej hranice, je to logický krok. Prinášajú im úplne nový pohľad na spôsob práce s dátami, na celkové riadenie firmy. Nastavenie procesov v nej je na kvalitatívne neporovnateľne vyššej úrovni. Odpadá množstvo administratívne náročnej práce, chybovosť, nekompatibilita dát či často negatívny vplyv ľudského faktora. Nezanedbateľné sú aj bezpečnostné hrozby, ktoré sú s používaním zastaraných riešení spojené.  Miesto toho spoločnosť pracuje so systémom, ktorý je overený, vyladený na jej potreby, je bezpečný, vždy aktuálny z pohľadu legislatívy či ďalších noriem a samozrejme sa k nemu viaže aj podpora a starostlivosť z našej strany.

 

Bude trend rastu ERP trhu pokračovať aj v budúcnosti?

Samozrejme by som to privítal. No dobre vieme, že rast ekonomiky nebude pokračovať do nekonečna, určite príde aj pokles. Som však optimista. Technologické inovácie a možnosti, ktoré dnes ponúka moderný podnikový softvér, už často predstavujú nevyhnutný predpoklad na udržanie konkurencieschopnosti firmy. Preto si kvalitné a vyspelé riešenia svojich zákazníkov určite nájdu.

 

Obzerajú sa malé a stredné podniky na Slovensku aj po riešeniach, ktoré sa často označujú ako nástroje digitálnej ekonomiky – či už sa jedná o IoT, Machine Learning alebo rôzne prediktívne analytické nástroje?

Zatiaľ to nie je horúca téma, no my sa pozeráme do budúcnosti a už dnes realizujeme aj projekty, ktoré spadajú do definície IoT. Takže na nové technologické výzvy sme pripravení.

 

Na čom bude v roku 2018 stáť vaša ponuka ERP nástrojov pre SME?

Je to naše vlastné riešenie SOFTIP PROFIT PLUS a potom softvér SAP Business One. V horizonte piatich rokov plánujeme PROFIT PLUS preklopiť do technologicky novšej generácie, ktorú by sme chceli plynule pomocou štandardných upgradov nasadiť u všetkých zákazníkov. To je moja vízia a dúfam, že sa nám ju podarí naplniť. Potrebujeme sa dostať technologicky na ďalšiu úroveň práve z dôvodu nových možností, ktoré prinášajú inteligentné inovácie v oblasti podnikových IT. A je to samozrejme aj otázka kapacít a ľudských zdrojov. Dnes už chcú mladí programátori pracovať s platformami, ktoré podporujú nové digitálne technológie.

 

Radovan Bálent, foto: SOFTIP

 

Nedávno SOFTIP oznámil akvizíciu spoločnosti GT Systems 2. Čo bolo jej motiváciou?

Pred tromi rokmi sme sa začali zamýšľať nad spôsobom, ako podporiť ďalší rasť firmy. Jednou z ciest bolo nájsť partnera, s ktorým by sme sa mohli spojiť. S GT Systems 2 sme sa stretávali u zákazníkov ako konkurenti, ale zároveň bol i našim dodávateľom – poskytoval nám add-on Production pre SAP Business One, ktorý zabezpečuje riadenie výroby. Majú aj vlastný systém Monaco na technologickú prípravu výroby, ktorý zapadá do nášho SOFTIP PROFIT PLUS. Takže vlastne jediná oblasť, v ktorej sme si priamo konkurovali, boli licencie SAP Business One, vo všetkých ostatných sférach sme sa skôr dopĺňali.

 

V akej fáze je spájanie oboch firiem?

Už sú zrealizované všetky kroky a fúzia je od 1. januára 2018 realitou. Nástupníckou spoločnosťou je SOFTIP, a. s.,  zamestnanci GT Systems 2 prešli k nám a preberáme aj všetky záväzky, ktoré GT Systems 2 mal. Samozrejme vrátane starostlivosti o zákazníkov.

 

Bude to posledná akvizícia?

Uvažujeme o rozširovaní, chceme rásť a dokonca prebiehajú aj prvotné rokovania, no ešte by som nerád hovoril o akvizícii ďalšej firmy. Prvoradé je dokončiť hladké začlenenie GT Systems 2 do našich štruktúr, čo určite potrvá niekoľko mesiacov.

 

SOFTIP je lídrom medzi partnermi na Slovensku pre SAP Business One, ste významným partnerom a držiteľom desiatich certifikátov Microsoft. V tejto oblasti môžeme očakávať nejaké zmeny?

Verím, že len pozitívne. Chceme si svoje pozície udržať a možno sa v prípade SAP poobzerať aj po príležitostiach v susedných krajinách. Čo sa týka Microsoftu, tam náš tím pod vedením technického riaditeľa Jána Schwarza veľmi dravo napreduje a organicky rastie, darí sa nám získavať významné zákazky.

 

Hovorili sme stále o segmente SME, ako sa ale pozeráte na príležitosti vo veľkých spoločnostiach?

Práve tam sme veľmi úspešní s Microsoft riešeniami, zúčastňujeme sa projektov v tak veľkých spoločnostiach ako sú napríklad U.S. Steel Košice či Erste Group. A začíname budovať skupinu, ktorá by sa venovala tzv. veľkému SAPu.

 

Vlani oslavoval SOFTIP 25. výročie vzniku a Vy patríte medzi zamestnancov, ktorí si pamätajú jeho úplné začiatky. Čím to je, že ste viac ako dve desiatky rokov verný jednej firme, čo je v dnešnej dobe už unikátne?

Možno to znie ako klišé, ale mňa táto práca baví. A preto ľudovo povedané nemám čo riešiť. A navyše medzi mnou a SOFTIPom už nejde len o profesionálny vzťah, dávno sa to posunulo do osobnej roviny. Takže či boli dobré alebo horšie časy, zostal som v tejto spoločnosti a nemám v pláne na tom nič meniť. 

 

Radovan Bálent, foto: SOFTIP