Skutočný HR život
v slovenských firmách

Inšpirujte sa! Nebudeme vás ohurovať "teóriami z amerických knižiek", ale venovať sa tomu čo naozaj pomohlo konkrétnym slovenským firmám.

Zažite konferenciu bez zbytočnej teórie

Ako slovenská jednotka pre oblasť HR IT riešení sme sa rozhodli zorganizovať vlastnú HR konferenciu, na ktorej by sme sa venovali skutočnému HR životu v slovenských firmách. Nechceme sa venovať teórii, ale praktickým skúsenostiam a riešeniam. Samozrejme významne sa chceme dotknúť oblasti digitalizácie v HR procesoch a vyvolať otvorenú diskusiu aj na aktuálne témy v oblasti riadenia ľudských zdrojov.
Príďte sa inšpirovať 7. júna 2017 Hotel Kaskády**** Sliač / Sielnica.

Na konferencii si vypočujete

Marcel
Merčiak

Nezameniteľný komentátor, športový redaktor a šéf odboru športu STV a SRo


Marcela
Macová

Renomovaná odborníčka a vyhľadávaná lektorka v oblasti ochrany osobných údajov


Juraj
Donoval

Riaditeľ sekcie personálneho controllingu a motivácie, Slovenská pošta


Kamila Birnsteinová

Kouč, facilitátor a konzultant v oblasti vzdelávania a rozvoja, ACHIEVE


Daniel
Owczarzy

Obchodný riaditeľ spoločnosti RON Software


Zuzana Bodzanová

Human Resources Manager SK, CZ, HU Metsa Tissue Slovakia


Vladislav
Leško

Kouč, lektor, manažér, bývalý vrcholový športovec


Dana
Miňová

Chief Human Resources Officer, Svet zdravia a ProCare


Martin
Vlčko

Člen predstavenstva a finančný riaditeľ, SOFTIP


Dušan
Káčer

Executive Director and Pricipal Consultant, ACCELIUM Slovakia


Bernard
Kuchta

Vedúci kompetenčného centra Manažérskych IS, SOFTIP


Milan
Tomčík

Vyhľadávaný konzultant pre oblasť personalistiky a miezd, SOFTIP


Program

08:00 - 08:50

Registrácia účastníkov

09:00 - 09:10

Otvorenie konferencie

Privítanie od vedenia spoločnosti SOFTIP

09:10 - 09:30

Outsourcing miezd verzus vlastné spracovanie miezd

Skúsenosti z outsourcingu HR procesov v slovenských firmách. Výhody a riziká outsourcingu. Čiastočný alebo úplný outsourcing. Argumenty za a proti.

Milan Tomčík - odborný konzultant pre oblasť ľudských zdrojov, SOFTIP, a.s.
Zuzana Bodzanová - HR Manager SK, CZ, HU, Metsa Tissue Slovakia s.r.o.

09:35 - 09:55

To najaktuálnejšie z oblasti ochrany osobných údajov z pohľadu vrcholového manažmentu

Ochrana osobných údajov je stále aktuálnejšou témou. Očami popredného slovenského odborníka sa pozrieme manažérskym pohľadom na oblasti, ktorým aktuálne musíme venovať pozornosť, alebo na nás v dohľadnej dobe čakajú. Samozrejme nevynecháme horúcu tému GDPR.

Marcela Macová konateľ, Dapro Consulting s.r.o.

10:00 - 10:20

Ako udržať kontrolu nad personálnymi procesmi bez ohľadu na počet zamestnancov

Personálny controlling a reporting očami skúseného SOFTIP konzultanta pre Business Inteligence a riaditeľa sekcie personálneho controllingu a motivácie jedného z najväčších zamestnávateľov na Slovensku.

Bernard Kuchta - vedúci kompetenčného centra MIS, SOFTIP, a.s.
Juraj Donoval - riaditeľ sekcie personálneho controllingu a motivácie, Slovenská pošta, a.s.

10:25 - 10:40

Coffee break

10:45 - 11:15

Panelová diskusia na aktuálne témy

Dostaneme sa hosťom "pod kožu“ s cieľom vyvolať príjemnú názorovú konfrontáciu v oblasti riadenia procesov v HR oblasti.

Marcel Merčiak - poverený vedením odboru športu STV a SRo, RTVS
Marcela Macová - konateľ, Dapro Consulting s.r.o., uznávaný odborník a lektor v oblasti Ochrany osobných údajov
Zuzana Bodzanová - HR Manager SK, CZ, HU, Metsa Tissue Slovakia s.r.o.
Juraj Donoval - riaditeľ sekcie personálneho controllingu a motivácie, Slovenská pošta, a.s.
Martin Vlčko - člen predstavenstva, SOFTIP, a.s.

11:20 - 11:40

Bez ľudí a dobrého stroja to jednoducho nejde

Mnohokrát sa HR oddelenia naháňajú len za vrcholom pyramídy a pritom zabúdajú na fungovanie základných činností. Riadenie HR je svojimi jasnými pravidlami predurčené na SW automatizáciu a elektronizáciu. Pripútajte si svojich ľudí prostredníctvom moderných nástrojov a povýšte HR na Co- pilota vašej organizácie.

Martin Vlčko - člen predstavenstva a finančný riaditeľ, SOFTIP, a.s.

11:45 - 12:05

Špeciálny hosť konferencie - Marcel Merčiak

Oblasť športu a riadenia športových projektov je ukážkovou paralelou k oblasti riadenia ľudských zdrojov. Z pohľadu najlepšieho slovenského športového komentátora nazrieme do zákulisia riadenia práce ľudí a tímov v oblasti, ktorá nám prináša obrovské množstvo zážitkov, spája a rozdeľuje naraz.

Marcel Merčiak - poverený vedením odboru športu STV a SRo, RTVS

12:10 - 12:30

Prieskum na počkanie

Ako rýchlo je možné získať od ľudí relevantnú a neskreslenú spätnú väzbu.

Vlado Leško Partner, Excellent partners, s.r.o.

12:35 - 13:30

Obed

13:30 - 13:50

Dochádzkové systémy, horúca téma už aj v menších spoločnostiach.

Pozrieme sa, s čím všetkým dokážu dochádzkové systémy v súčasnej dobe pomôcť, aké sú ich možnosti a prečo sú čím ďalej, tým viac nevyhnutnou súčasťou života každej firmy.

Daniel Owczarzy - obchodný riaditeľ, RON Software, spol. s r. o

13:55 - 14:15

Vzdelávajte sa ako James Bond. Gamifikácia - nový trend v rozvoji ľudských zdrojov

Budovanie zručnosti pomocou strategických hier. Inovatívne nástroje a stratégie na podporu správnych manažérskych rozhodnutí, ktoré budú baviť Vás aj Vašich zamestnancov.

Dušan Káčer - Executive Director and Pricipal Consultant - ACCELIUM Slovakia

14:20 - 14:40

Od tímov expertov k expertným tímom. Zdieľanie know-how a jeho odovzdávanie.

O svojich praktických skúsenostiach a role HR manažmentu pri vytváraní prostredia pre odovzdávanie expertných znalostí a budovania expertných tímov nie len v oblasti zdravotníctva porozpráva uznávaná odborníčka v tejto oblasti.

Dana Miňová CHRO, Svet zdravia, a.s. a ProCare a.s.

14:45 - 15:05

Coffee break

15:05 - 15:25

Prieskum na počkanie - prezentácia výsledkov

Spoznáme výsledky expresného prieskumu.

Vlado Leško Partner, Excellent partners, s.r.o.

15:30 - 16:30

Networking a neformálne diskusie

Komunikujte s jednotlivými speakrami osobne a vymeňte si svoje skúsenosti aj s ostatnými účastníkmi konferencie. Rozšírte si portfólio vašich obchodných kontaktov.

16:30 - 16:45

Tombola a ukončenie

Praktické informácie

Sliač - Sielnica

Hotel & Spa Resort Kaskády Letecká 19, 962 31 Sliač - Sielnica

159,-

do 30.4.2017 je účastnícky poplatok zvýhodnený 99,- Eur
od 1.5.2017 štandardná cena 159,- Eur
Ceny bez DPH

Moderátor konferencie

Kamila Birnsteinová

Kouč, facilitátor a konzultant v oblasti vzdelávania a rozvoja

Má za sebou dlhoročnú prax z práce vo významných medzinárodných korporáciách na pozíciách HR Manager a L&D Konzultant. Svoje znalosti a skúsenosti využíva pri rozvoji lídrov, manažérov a hlavne mladých talentov, ako aj celých tímov.

Ďalšie informácie


Historické míľniky (25 rokov)

Registrácia SOFTIP HR DAY 2017

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Účastník (kontaktná osoba)

Príklad: +421987654321Bezpečnostné overenie

Údaje
pre platbu

Variabilný symbol

20170607

Číslo účtu

IBAN:
SK09 1100 0000 0026 2713 0203

SWIFT/BIC:
TATRSKBX

Platbu prosím vykonajte čo najskôr. Konferenciu plánujeme realizovať v komornejšom rozsahu. Počet účastníkov je preto limitovaný.

Platby v hotovosti neakceptujeme.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konferenciu z objektívnych dôvodov neusporiadať. Zaplatené účastnícke poplatky budú v tom prípade dobropisované.