Odhaľte nové príležitosti.
Aktuálne informácie o Vašej firme
môžete sledovať v reálnom čase. 
 Pozrite si naše riešenia

Máte v rukách doslova osudy
ľudí, ktorí u Vás pracujú.
Zaslúžia si prvotriednu starostlivosť.

Pozrite si naše riešenia

Doprava, doľava, hore, dole. 
Všetky Vaše vozidlá zostanú pod kontrolou.
Budete sledovať každý meter ich cesty.

Pozrite si naše riešenia

Business je o správnych rozhodnutiach
v správnej chvíli. Preto je dobré
mať pevnú oporu v korektných dátach.

Pozrite si naše riešenia

Ste pre nás jedineční!
Také sú aj naše riešenia pre Vás.
Unikátne, komplexné, s individuálnym prístupom.

Pozrite si naše riešenia

SAP
Podnikové IS Mzdy a personalistika Doprava a logistika Riešenia pre manažment Zákazkové riešenia

Aktuálne správy

Nové termíny v Kalendári školení

26.08.2015 26.08.2015 - Všetkých zákazníkov srdečne pozývame na aktuálne školenia aplikácií SOFTIP HUMAN RESOURCES PLUS a SOFTIP PROFIT PLUS. Získajte informácie ako ešte účinnejšie a efektívnejšie pracovať s informačnými systémami, ktoré používate.

SOFTIP je Microsoft Silver Application Development Partner

18.08.2015 18.08.2015 - Rozšíril tak portfólio svojich kompetencií, ktoré sú určené na jednoduché identifikovanie schopností a odborných znalostí partnerov spoločnosti Microsoft.

Všetky správy

Call centrum: +421 48 4358 600

Potrebujete odbornú radu k našim aplikáciám?

Servisná linka: +421 48 4358 700 smesluzby@softip.sk

Chcete si objednať služby našich konzultantov?
Centrum podpory zákazníkov Kalendár školení
Prihláste sa do newslettra: