Odhaľte nové príležitosti.
Aktuálne informácie o Vašej firme
môžete sledovať v reálnom čase. 
 Pozrite si naše riešenia

Máte v rukách doslova osudy
ľudí, ktorí u Vás pracujú.
Zaslúžia si prvotriednu starostlivosť.

Pozrite si naše riešenia

Doprava, doľava, hore, dole. 
Všetky Vaše vozidlá zostanú pod kontrolou.
Budete sledovať každý meter ich cesty.

Pozrite si naše riešenia

Business je o správnych rozhodnutiach
v správnej chvíli. Preto je dobré
mať pevnú oporu v korektných dátach.

Pozrite si naše riešenia

Ste pre nás jedineční!
Také sú aj naše riešenia pre Vás.
Unikátne, komplexné, s individuálnym prístupom.

Pozrite si naše riešenia

SAP
Podnikové IS Ľudské zdroje Doprava a logistika Riešenia pre manažment Zákazkové riešenia

Aktuálne správy

SOFTIP na vrchole rebríčka slovenských ERP systémov

08.07.2014 08.07.2014 - Na dru­hom mies­te sa umies­tni­la spo­loč­nosť SOF­TIP s cel­ko­vý­mi tr­žba­mi za rie­še­nia ERP vo vý­ške 9 069 381 EUR, čo pred­sta­vu­je ná­rast o 6,52 % (+555 381 EUR)....

Keepi má za rok vyše 3 700 nových používateľov.

04.07.2014 04.07.2014 - Takmer 4 -tisíc používateľov, vyše 50-tisíc vytvorených dokladov a víťazstvo v prestížnej súťaži. To je vizitka, ktorú má rok od svojho uvedenia na trh online účtovný softvér Keepi od spoločnosti SOFTIP.

Všetky správy

Call centrum: +421 48 4358 600

Potrebujete odbornú radu k našim aplikáciám?

Servisná linka: +421 48 4358 700 smesluzby@softip.sk

Chcete si objednať služby našich konzultantov?
Centrum podpory zákazníkov Kalendár školení
Prihláste sa do newslettra: