Cloud Solution Provider

The newest cloud computing technologies by Microsoft guarantee the best service provided by its top partner.

Microsoft Cloud and its first-class support

Cloud Solution Provider is a program by Microsoft connecting the Microsoft technologies with its best partners´ top services. The program covers the IT needs in the area of productivity, infrastructure, as well as the relations with customers (CRM) via cloud solutions as Office 365, Microsoft Azure, CRM Online, etc.

The added value of the Microsoft technologies

Microsoft CSP, presents an ideal combination of the Microsoft cloud technologies with our many years´ experience, professional knowledge and services. We guarantee that we can tailor your cloud solution according to your needs and help you fully benefit from its advantages and newest functions.

Top partner´s know-how

SOFTIP as the Microsoft Gold Certified Partner has achieved the highest level of partnership. With its unique solutions based on the Microsoft technologies, SOFTIP has won the prestigious competence Microsoft Awards ten times. In this competition Microsoft awards its best partners.

Best Microsoft Partner

SOFTIP has been awarded the Microsoft Country Partner of the Year title three times. This title is awarded by Microsoft to its best partners in respective countries for providing innovative solutions based on the Microsoft platform and for their successful implementation.

What will you gain?

The latest Microsoft Cloud technologies guarantee the best service. You can rely on our rich many years´ experience, professional knowledge and a long-term support which help you enjoy all advantages and latest functions of cloud solutions better than ever before. However, our services are not limited only to the licences. You can rely on the first-class support provided by our professionals with many years´ experience and professional knowledge confirmed by tens of prestigious Microsoft certificates and awards.

Are you interested in cloud solutions?

You are in the right place! Thousands of delivered licences, awards, practical skills and certificates of our employees are a clear proof of our competences. Let us introduce to you the advantages of Microsoft Azure and Office 365 with the appropriate service support. We hope you will enjoy it.

More than Office 365

Office 365 is a cloud service package based on the subscription which will provide you with the access to the newest functions of the office applications (Word, Excel, PowerPoint...) for 5 devices, 50 GB mailbox, shared calendars, instant messages, video conferencing, Yammer enterprise social network and sharing files via 1TB OneDrive data storage. Learn more about Office 365 here

Take advantage of the power of cloud

Move your server room to Microsoft Azure and invest your money and time into the development of your company. A virtual server room will cut your expenses on expensive hardware, providing you with limitless computing performance and data storage. It will put an end to your problems with hardware maintenance and you will be able to focus on your core business. Learn more about Microsoft Azure here

Product support

However, our services are not limited only to the licences. You can rely on the first-class support provided by our professionals with many years´ experience and professional knowledge confirmed by dozens of prestigious Microsoft certificates and awards.

Ján Schwarz

Technical Director SOFTIP


Microsoft Bookings - New Office 365 application

The best Office 365 cloud enterprise solution


26.07.2017 - Slovenská spoločnosť SOFTIP, a. s. a SoftwareONE Czech Republic s.r.o. získali prestížne ocenenie spoločnosti Microsoft Partner roka 2017. Toto ocenenie Microsoft udeľuje celosvetovo partnerom, ktorí za uplynulý rok preukázali vynikajúce zručnosti pri implementácii inovatívnych zákazníckych riešení, založených na technológiách Microsoft. Víťazi a finalisti z celého sveta si ocenenia prevzali na prestížnej konferencii Microsoft Inspire, ktorá sa uskutočnila od 9. - 13. júla 2017 vo Washingtone, D.C.

31.05.2017 - Na ceste k označeniu smart musia slovenské mestá urobiť ešte veľa práce, no sú aj také, ktoré už majú veľkú časť úloh splnenú. Dobrým príkladom je Banská Bystrica, ktorá sa rozhodla ísť cestou cloudu - zbavila sa kompletne svojej zastaranej infraštruktúry a začala si prenajímať IT ako službu. To umožnilo magistrátu nielen s výrazne nižšími nákladmi obmeniť IT infraštruktúru, ale aj ponúknuť obyvateľom viaceré digitálne služby. Cieľom celého projektu je postupné rozširovanie funkcií zameraných na lepšiu a rýchlejšiu komunikáciu s občanmi a na uľahčenie práce zamestnancov.

23.01.2017 - Dokonalý pre každého, kto chce zlepšiť a automatizovať plánovanie termínov pre svojich klientov. Taký je nový nástroj Microsoft Bookings - užívateľsky jednoduchá, no svojou funkcionalitou plnohodnotná služba ideálna pre podnikateľov a menšie firmy ako sú napríklad zubné ambulancie, kadernícke salóny či autoservisy. Túto novinku v rámci balíka Office 365 prináša pre svojich zákazníkov aj spoločnosť SOFTIP.

17.01.2017 - Už 25 rokov na trhu, množ­stvo oce­není a čestná pozí­cia jed­ného z top slo­ven­ských par­tne­rov Mic­ro­softu sved­čia o úspe­chu spo­loč­nosti SOFTIP. Za mno­hými ino­va­tív­nymi IT rie­še­niami a dôve­rou význam­ných kli­en­tov stojí tech­nický ria­di­teľ Ján Sch­warz. Poroz­prá­val nám o tom, ako clou­dové rie­še­nia uľah­čujú biz­nis, a prečo sa “vir­tu­ál­nych obla­kov” netreba báť.

26.10.2016 - SOFTIP neprestáva rozširovať svoje portfólio kľúčových kompetencií v rámci partnerského programu spoločnosti Microsoft. Najnovšie sa môže pýšiť aj certifikátom Gold Small and Midmarket Cloud Solutions. Svoju dominantnú pozíciu v oblasti cloudových riešení postavených na platforme Microsoft naviac potvrdil prechodom na Gold úroveň v kategórii Microsoft Cloud Platform.

01.07.2016 - SOFTIP získal už šiestu kompetenciu v rámci partnerského programu spoločnosti Microsoft. K doterajším dvom Gold a trom Silver statusom sa najnovšie môže pýšiť aj certifikátom Microsoft Silver Customer Relationship Management Partner. Ten potvrdzuje odborné vedomosti, schopnosti a bohaté skúsenosti pri nasadzovaní riešení na platforme Microsoft Dynamics CRM.

17.12.2015 - Spoločnosti SOFTIP stačilo pol roka na to, aby po pridelení statusu Microsoft Silver Cloud Productivity Partner dosiahla najvyššiu možnú kompetenciu a stala sa Microsoft Gold Cloud Productivity Partnerom.

11.11.2015 - SOFTIP získal v poradí deviate víťazstvo v súťaži Microsoft Industry Awards. V kategórii „Najlepšie Cloudové Office 365 riešenie pre podnik“ si ho vybojoval vďaka nasadeniu Office 365 na platforme Microsoft Azure v spoločnosti MEDUSA Group.

03.03.2015 - SOFTIP potvrdil vysokú úroveň svojich služieb a riešení a stal Microsoft Silver Cloud Productivity Partnerom. Táto kompetencia znamená pre zákazníkov SOFTIPu garanciu, že pre nich pracujú kvalifikovaní profesionáli s priamym prístupom k technickej podpore spoločnosti Microsoft.

21.08.2014 - Zlepšenie spolupráce zamestnancov, aj oveľa jednoduchšie a pružnejšie riešenie problémov. Yammer sa v spoločnosti SOFTIP udomácnil natoľko, že si bez neho nedokážu fungovanie vnútrofiremnej komunikácie predstaviť. Ako plnohodnotná alternatíva klasickej sociálnej siete je najnovšie súčasťou balíka Office 365 a poskytuje tak ešte širšie benefity v podobe bezpečného a moderného komunikačného nástroja.

Arrange a consultation with our professionals

*all fields marked with star are required

Company information

Contact person

Example: +421987654321

Information on the processing of personal data by SOFTIP, a.s.

In accordance with the application of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation - GDPR), we hereby provide you with information on the processing of your data. Personal data: Full text of the information...

Security verification