Office 365

The best Office 365 cloud enterprise solution was supplied by SOFTIP.

Why is SOFTIP worthy of being engaged for Office 365?

If you want to be 100% sure that your means and tools are going to fulfil all your expectations, it is important to choose the right implementation partner. Our awards, experience and acknowledged competencies are a good reason to choose SOFTIP.

We supplied the best Office 365 solution

SOFTIP obtained its 9th victory in a row in the Microsoft Industry Awards competition for implementing Office 365 on the Microsoft Azure platform in MEDUSA Group. We won in the category „Best Cloud Office 365 Enterprise Solution“.

We are an acknowledged Microsoft partner

As a Microsoft Gold Certified Partner SOFTIP has achieved the highest partnership level. We hold twelve gold and one silver competencies, as well as the title Microsoft Country Partner of the Year.

We will advise you on how to find the best solution

Looking for the new possibilities of using the latest technologies is what we understand, enjoy and what can fulfil us. We can help you find the most suitable solution which will make your business work efficiently and will reduce your costs.

Our services are not limited to licences

We have supplied thousands of Office 365 licences. However, our services are not limited only to the licences. You can count on a long-term support which will fully provide you with the latest possibilities and functions of this cloud solution.

Learn more about Office 365

Office 365 is a cloud service package based on the subscription which will provide you with the access to the newest functions of the office applications (Word, Excel, PowerPoint...) for 5 devices, 50 GB mailbox, shared calendars, instant messages, video conferencing, Yammer enterprise social network and sharing files via 1TB OneDrive data storage.

Office that you know has been enriched by several tools to support the cooperation

Office 365 unifies the familiar environment of a classic MS Office service package desktop and the corporate e-mail service, shared calendars, instant messages, video conferencing and file sharing.

Office is always with you
Sharing of documents
E-mails and calendars
Online meetings
Team cooperation

Online meeting scheduler

This new Office 365 application schedules and manages your meetings with customers and provides a quick and easy alternative for booking your meetings by phone.

More comfortable approach for everybody
Less missed meetings
Always available

Everything you need to know about your clients anytime and anywhere

Imagine that all your client details are available to you right now. The whole history of your relationship from your first contact and communication, marketing campaign and sales process to the following support and care. A modern CRM will refresh your business.

Up-to-date and complex information
Manage your sales process efficiently
Targeted marketing campaigns
On-line connection
Create your own records
Licence levels

Improve your team´s cooperation, enhance the productivity and save your time and money

Skype for Business (formerly Microsoft Lync) is a platform for unified communication integrating e-mails, instant messages, presentations, voice and video. Its conception consists in unifying communication technologies (hardware and software) into one clear and user-friendly unit.

Instant messages and presence
Video conferencing
Skype meetings
Phoning

A safe data storage for your company

SharePoint Online provides SharePoint functions without related overhead costs of your infrastructure administration.

Availability on multiple devices
Easy administration
Reliability and standards

Work smarter anywhere thanks to the e-mail hosting

Security and reliability
Permanent control
Easy to use and maintain

A complete view of your business

Power BI (Business Intelligence) is a tool for the enterprises wishing to have a single view of a large amount of data using the cloud.

Data collection
Data model shaping
Creating reports
Saving reports
Uploading and publishing of reports

Product support

Our Microsoft Cloud Productivity Partner competency guarantees our best practice and expertise in deploying Office 365 cloud solutions.

Ján Schwarz

Technical Director SOFTIP, a. s


Microsoft Bookings - New Office 365 application

The Best Cloud Office 365 enterprise solution


Dokonalý pre každého, kto chce zlepšiť a automatizovať plánovanie termínov pre svojich klientov. Taký je nový nástroj Microsoft Bookings - užívateľsky jednoduchá, no svojou funkcionalitou plnohodnotná služba ideálna pre podnikateľov a menšie firmy ako sú napríklad zubné ambulancie, kadernícke salóny či autoservisy. Túto novinku v rámci balíka Office 365 prináša pre svojich zákazníkov aj spoločnosť SOFTIP.

17.01.2017 - Už 25 rokov na trhu, množ­stvo oce­není a čestná pozí­cia jed­ného z top slo­ven­ských par­tne­rov Mic­ro­softu sved­čia o úspe­chu spo­loč­nosti SOFTIP. Za mno­hými ino­va­tív­nymi IT rie­še­niami a dôve­rou význam­ných kli­en­tov stojí tech­nický ria­di­teľ Ján Sch­warz. Poroz­prá­val nám o tom, ako clou­dové rie­še­nia uľah­čujú biz­nis, a prečo sa “vir­tu­ál­nych obla­kov” netreba báť.

26.10.2016 - SOFTIP neprestáva rozširovať svoje portfólio kľúčových kompetencií v rámci partnerského programu spoločnosti Microsoft. Najnovšie sa môže pýšiť aj certifikátom Gold Small and Midmarket Cloud Solutions. Svoju dominantnú pozíciu v oblasti cloudových riešení postavených na platforme Microsoft naviac potvrdil prechodom na Gold úroveň v kategórii Microsoft Cloud Platform.

01.07.2016 - SOFTIP získal už šiestu kompetenciu v rámci partnerského programu spoločnosti Microsoft. K doterajším dvom Gold a trom Silver statusom sa najnovšie môže pýšiť aj certifikátom Microsoft Silver Customer Relationship Management Partner. Ten potvrdzuje odborné vedomosti, schopnosti a bohaté skúsenosti pri nasadzovaní riešení na platforme Microsoft Dynamics CRM.

17.12.2015 - Spoločnosti SOFTIP stačilo pol roka na to, aby po pridelení statusu Microsoft Silver Cloud Productivity Partner dosiahla najvyššiu možnú kompetenciu a stala sa Microsoft Gold Cloud Productivity Partnerom.

11.11.2015 - SOFTIP získal v poradí deviate víťazstvo v súťaži Microsoft Industry Awards. V kategórii „Najlepšie Cloudové Office 365 riešenie pre podnik“ si ho vybojoval vďaka nasadeniu Office 365 na platforme Microsoft Azure v spoločnosti MEDUSA Group.

03.03.2015 - SOFTIP potvrdil vysokú úroveň svojich služieb a riešení a stal Microsoft Silver Cloud Productivity Partnerom. Táto kompetencia znamená pre zákazníkov SOFTIPu garanciu, že pre nich pracujú kvalifikovaní profesionáli s priamym prístupom k technickej podpore spoločnosti Microsoft.

21.08.2014 - Zlepšenie spolupráce zamestnancov, aj oveľa jednoduchšie a pružnejšie riešenie problémov. Yammer sa v spoločnosti SOFTIP udomácnil natoľko, že si bez neho nedokážu fungovanie vnútrofiremnej komunikácie predstaviť. Ako plnohodnotná alternatíva klasickej sociálnej siete je najnovšie súčasťou balíka Office 365 a poskytuje tak ešte širšie benefity v podobe bezpečného a moderného komunikačného nástroja.


New possibilities of the Office 365 along with the applications of the newly released Office 2016 package provide your company with the advantages of the most comprehensive and elaborated solution to communicate and to work in cloud, Office 365 services.

More than 90% of companies ranked in the Fortune 500 list and according to Redmond almost 75% of the largest banks use Microsoft Cloud. „One year ago, none of the banks wanted to be the first and now none of them wants to be the last to use the cloud,“ says Scott Guthrie, Executive Vice President of the Microsoft Cloud solutions. And how has the Microsoft Cloud platform succeeded in gaining the confidence of the most conservative companies? Here is the list of 7 reasons why the large companies rely on the Microsoft Cloud.

Arrange a consultation with our professionals

*all fields marked with star are required

Company information

Contact person

Example: +421987654321

Information on the processing of personal data by SOFTIP, a.s.

In accordance with the application of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation - GDPR), we hereby provide you with information on the processing of your data. Personal data: Full text of the information...

Security verification