Microsoft Azure

A highly flexible cloud platform to run a modern business and to work much smarter than you think.

We are cloud computing experts on the Microsoft Azure solutions

Our "Microsoft Gold Cloud Platform" official competency provides a solid proof. We have gained the required number of the Microsoft Azure customers and positive customer references. Our experts have succeeded in passing the certification exams.

Get more value for your money

Microsoft Azure is a growing set of integrated cloud services, e.g. analytical, processing, database, mobile, net, storage and web. They provide better results and saving costs. Your applications, your architecture, your platform. All services are welcome.

Cooperate with the best partners

SOFTIP has become the Microsoft Industry Awards Winner in the category “Best Office 365 Enterprise Cloud Solution” for the Office 365 implementation on the Microsoft Azure platform in the company MEDUSA Group.

Get more done

Any developer or IT professional can be productive with Microsoft Azure. Enterprise production and management, mobile and web applications are much faster thanks to different integrated tools, pre-build templates and managed services and use the skills that you already have and the technologies that you already know.

With Microsoft Azure you can use exactly what you need and when you need it.

Open and flexible tool
You will pay only for what you really use
The highest quality protection for your data
Exactly according to your needs

SOFTIP AZURE COST CONTROL

It is a new web application for the Microsoft Azure partners. It provides a complete overview of consumption and a perfect profit control.

Clear display
Analysis
Solution advantages
Absolute cost and profit control

System support

I can help you find the answers to the most important questions and learn how to use the Microsoft Azure with SOFTIP in details.

Patrik Nota

Project Manager Specialist


Best Cloud Office 365 Enterprise Solution used Microsoft Azure platform


Microsoft Azure is a constantly growing set of integrated cloud services, e.g. analytic, computing, database, mobile, network, storage and web services allowing you to move faster, get better results and save your money. For more information on Azure visit the Microsoft web site or get in touch with our consultants.

A virtual server room will cut your hardware costs providing your company with limitless computing performance and data storage. It will help you deal with your problems related to the hardware maintenance needs, allowing you to focus on your core business.

More than 90% of companies ranked in the Fortune 500 list and according to Redmond almost 75% of the largest banks use Microsoft Cloud. „One year ago, none of the banks wanted to be the first and now none of them wants to be the last to use the cloud,“ says Scott Guthrie, Executive Vice President of the Microsoft Cloud solutions. And how has the Microsoft Cloud platform succeeded in gaining the confidence of the most conservative companies? Here is the list of 7 reasons why the large companies rely on the Microsoft Cloud.


17.01.2017 - Už 25 rokov na trhu, množ­stvo oce­není a čestná pozí­cia jed­ného z top slo­ven­ských par­tne­rov Mic­ro­softu sved­čia o úspe­chu spo­loč­nosti SOFTIP. Za mno­hými ino­va­tív­nymi IT rie­še­niami a dôve­rou význam­ných kli­en­tov stojí tech­nický ria­di­teľ Ján Sch­warz. Poroz­prá­val nám o tom, ako clou­dové rie­še­nia uľah­čujú biz­nis, a prečo sa “vir­tu­ál­nych obla­kov” netreba báť.

26.10.2016 - SOFTIP neprestáva rozširovať svoje portfólio kľúčových kompetencií v rámci partnerského programu spoločnosti Microsoft. Najnovšie sa môže pýšiť aj certifikátom Gold Small and Midmarket Cloud Solutions. Svoju dominantnú pozíciu v oblasti cloudových riešení postavených na platforme Microsoft naviac potvrdil prechodom na Gold úroveň v kategórii Microsoft Cloud Platform.

01.07.2016 - SOFTIP získal už šiestu kompetenciu v rámci partnerského programu spoločnosti Microsoft. K doterajším dvom Gold a trom Silver statusom sa najnovšie môže pýšiť aj certifikátom Microsoft Silver Customer Relationship Management Partner. Ten potvrdzuje odborné vedomosti, schopnosti a bohaté skúsenosti pri nasadzovaní riešení na platforme Microsoft Dynamics CRM.

17.12.2015 - Spoločnosti SOFTIP stačilo pol roka na to, aby po pridelení statusu Microsoft Silver Cloud Productivity Partner dosiahla najvyššiu možnú kompetenciu a stala sa Microsoft Gold Cloud Productivity Partnerom.

11.11.2015 - SOFTIP získal v poradí deviate víťazstvo v súťaži Microsoft Industry Awards. V kategórii „Najlepšie Cloudové Office 365 riešenie pre podnik“ si ho vybojoval vďaka nasadeniu Office 365 na platforme Microsoft Azure v spoločnosti MEDUSA Group.

03.03.2015 - SOFTIP potvrdil vysokú úroveň svojich služieb a riešení a stal Microsoft Silver Cloud Productivity Partnerom. Táto kompetencia znamená pre zákazníkov SOFTIPu garanciu, že pre nich pracujú kvalifikovaní profesionáli s priamym prístupom k technickej podpore spoločnosti Microsoft.

21.08.2014 - Zlepšenie spolupráce zamestnancov, aj oveľa jednoduchšie a pružnejšie riešenie problémov. Yammer sa v spoločnosti SOFTIP udomácnil natoľko, že si bez neho nedokážu fungovanie vnútrofiremnej komunikácie predstaviť. Ako plnohodnotná alternatíva klasickej sociálnej siete je najnovšie súčasťou balíka Office 365 a poskytuje tak ešte širšie benefity v podobe bezpečného a moderného komunikačného nástroja.

Arrange a consultation with our professionals

*all fields marked with star are required

Company information

Contact person

Example: +421987654321

Information on the processing of personal data by SOFTIP, a.s.

In accordance with the application of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation - GDPR), we hereby provide you with information on the processing of your data. Personal data: Full text of the information...

Security verification