SOFTIP AUDIT - Interní audity

Komplexní plánování a zpracování interních auditů jako důležité součásti procesu efektivního řízení firmy v souladu s požadavky normy EN ISO 19011: 2011 pro auditování systémů managementu. Evidence a zpracování podnětů a nápravných opatření.

Interní audity rychle a snadno

SOFTIP AUDIT je webová aplikace vytvořena pro řízení procesu interních auditů. Umožňuje jednoduché a přehledné plánování a schvalování Programu auditů, evidování a zpracování auditů na základě Plánů auditů. Pomocnými nástroji pro výkon auditu jsou předdefinovaná Auditní mapa a Kontrolní list na výkon interního auditu. Aplikace je nástrojem pro snadné hodnocení požadavků auditu s možností automatizovaného výpočtu shody. Součástí řešení je mobilní aplikace, která umožňuje zaznamenání a automatický přepis mluvené řeči do textu, jeho uložení k dokumentaci a důkazem auditu a využití při evidenci a zpracování výsledků auditu.
Aplikace umožňuje evidenci, zpracování a sledování podnětů pocházejících z interních auditů a jiných zdrojů a řízení všech fází procesu nápravné činnosti. Funkčnost aplikace lze upravit dle požadavků zákazníka.

Všechny dokumenty na jednom místě

Možnost uchovávání dokumentů v elektronické formě a řízený přístup k nim

Barevné sledování stavů auditů a podnětů

Nastavení barevných schémat pro snadné sledování stavů auditů a podnětů

Převod mluvené řeči na text

Zaznamenání mluvené řeči přímo při auditu, automatický přepis do textu a uložení pro následné využití při evidenci a zpracování výsledků auditu

Propojení na organizační strukturu

Možnost definování subjektu auditu na základě organizační struktury firmy a interních auditorů a majitelů procesů ze zaměstnanců firmy

Příprava výstupních dokumentů

Předdefinované šablony s možností přizpůsobení dle požadavku zákazníka pro výstupní dokumenty z auditu (Program auditů Příkaz k provedení auditu, Pověření pro auditorské týmy, Zpráva z auditu)

E-mailové notifikace

Odesílání oznamovacích e-mailů přímo z aplikace při zaevidování podnětu a při blížícím se termínu, případně po termínu zpracování

Vše na jednom místě

Přínosem implementace systému je zpřehlednění evidence interních auditů a podnětů, zjednodušení a zrychlení jejich zpracování a přípravy výstupních dokumentů, zasílání e-mailových notifikací s cílem efektivního sledování stavu řešení auditů a podnětů.

SOFTIP AUDIT tvoří webová a mobilní aplikace

Webová office aplikace
Mobilní aplikace

Aplikace pokrývá celý proces interního auditu

Příprava interního auditu
Výkon interního auditu
Evidence podnětů
Nápravná činnost

Přínosy

Přehledná evidence auditů a podnětů na jednom místě s barevným zvýrazněním jejich stavu

Jednoduchá příprava a významná úspora času při zpracování auditů a podnětů

Veškeré související dokumenty a důkazy uloženy při auditu a podnětu

Příprava Word dokumentů z evidovaných údajů podle šablony zákazníka

E-maily a e-mailové notifikace s propojením na konkrétní místo v aplikaci pro zaznamenání výsledků auditu a podnětu

Řízený přístup a sdílení informací definovaným skupinám uživatelů

Logování změn

Komu je určen?

SOFTIP AUDIT je určen organizacím, které:

mají zavedené systémy managementu podle standardů ISO

vykonávají kontroly a audity

zpracovávají podněty, řeší neshody, vykonávají nápravnou činnost

mají zájem trvale se zlepšovat

Podpora systému

Pomohu Vám najít odpovědi na všechny důležité otázky a poznat možnosti využití SOFTIP AUDITU ve Vaší společnosti.

Zoltán Špila

Vedoucí kompetenčního centra Servis - divize ESS


Domluvte si konzultaci k aplikaci SOFTIP AUDIT

*všechna pole označená hvězdičkou jsou povinné

Údaje o společnosti

Kontaktní osoba

Príklad: +420987654321

Informace o zpracování osobních údajů společností SOFTIP, a.s.

V souladu s uplatňováním Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně údajů - GDPR), Vám tímto podáváme informaci o zpracovávání Vašich osobních údajů: Celé znění informace ...

Bezpečnostní ověření