SOFTIP GARANT - IS podporu provozu a řízení penzijních společností, penzijních a důchodových správcovských společností

Dvě z osmi penzijních společností v ČR spravují své účty prostřednictvím IS SOFTIP GARANT

Jedinečný systém pro jedinečnou organizaci

Skupina produktů SOFTIP GARANT je určena pro podporu provozu a řízení penzijních společností, penzijního a důchodových správcovských společností (II. A III. Pilíř důchodového systému).

SOFTIP GARANT

Informační systém SOFTIP GARANT poskytuje řešení pro back-office penzijní společnosti

MIS GARANT

MIS GARANT je datový sklad pro poskytování manažerských informací

webGARANT

Nadstavba nad back office systémem IS GARANT, která prostřednictvím webového rozhraní realizuje podporu styku s klientem v pobočkové síti, síti zprostředkovatelů a poskytuje informační rozhraní pro samotného klienta

SOFTIP GARANT

Poskytuje řešení pro back-office penzijní společnosti, které podporuje všechny provozní procesy a umožňuje dosáhnout nízké provozní náklady. Zabezpečuje komplexní evidence a zpracování smluv a dodatků, příjem příspěvků, vedení osobních účtů, správu fondů, posouzení, výpočet a výplatu nároků, výpočet a výplatu provizí, účetní evidence, agendu státního příspěvku a další funkce.

Poskytuje řešení pro back-office penzijní společnosti

Informační systém SOFTIP GARANT podporuje všechny provozní procesy a umožňuje dosáhnout nízké provozní náklady. Zabezpečuje komplexní evidence a zpracování smluv a dodatků, příjem příspěvků, vedení osobních účtů a správu fondů, posouzení, výpočet a výplatu nároků, výpočet a výplatu provizí, účetní evidence, agendu státního příspěvku a další funkce. Podporované okruhy procesů činnosti fondu:

Smlouvy a Dokumenty
Obchod a provize
Příspěvky
Korespondence a sestavy
Penze a dávky
Administrace
Finance
Rozhraní
Dohled
Kontrola a řízení

Realizuje podporu styku s klientem v pobočkové síti

WebGARANT je nadstavba nad základním OLTP systémem SOFTIP GARANT, která prostřednictvím webového rozhraní realizuje podporu styku s klientem v pobočkové síti (interní nebo externí), přímou informační podporu klientů prostřednictvím sítě Internet a podporu obchodních aktivit (komplexní podpora prodeje). Může být použit jako front-end systém i samostatně, nebo v propojení na systémy třetích stran.

Podpora prodeje
Smlouva a účet pojištěnce
Komplexní vybavení klienta
Uživatelé a přístupová práva

Aplikace WebGarant je určena pro tyto skupiny uživatelů, klientů a partnerů fondu

Účastníci (pojištěnci)
Zprostředkovatelé
Zaměstnavatelé
Administrátor
Zaměstnanci pobočkové sítě fondu

SOFTIP GARANT zohledňuje mnohaleté zkušenosti několika penzijních společností.

Zoltán Špila

Vedoucí kompetenčního centra Servis, SOFTIP, a.s.

Podpora produktu

Ján Cukor

Produktový manažer
SOFTIP GARANT

Architektura IS SOFTIP GARANT


IS SOFTIP GARANT je navržen v tříúrovňové architektuře s použitím technologie JavaEE6, používá databázi Oracle V11g, aplikační server JBOSS.


Domluvte si konzultaci k informačnímu systému GARANT

*všechna pole označená hvězdičkou jsou povinné

Údaje o společnosti

Kontaktní osoba

Príklad: +420987654321

Informace o zpracování osobních údajů společností SOFTIP, a.s.

V souladu s uplatňováním Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně údajů - GDPR), Vám tímto podáváme informaci o zpracovávání Vašich osobních údajů: Celé znění informace ...

Bezpečnostní ověření