SOFTIP PROFIT PLUS

EKO - školenie pre užívateľov IMA, DIM, INV

Školenie je určené pre tých užívateľov, ktorí pracujú s majetkom v aplikácii SOFTIP PROFIT PLUS a chcú si rozšíriť a prehĺbiť svoje vedomosti.

Program

1. deň

IMA - DLHODOBÝ MAJETOK

09.00 - 10.00

Čo sa dnes naučíte

- napĺňať základné číselníky
- zadávať účtovné pohyby nad kmeňovým súborom
- zadávať neúčtovné pohyby nad kmeňovým súborom
- tlač mesačných zostáv
- urobiť mesačnú uzávierku
- urobiť základné prehľady

10.00 - 11.00

Číselníky

- zatriedenie doodpisových skupín (v SOFTIP PROFIT PLUS povinný číselník)
- číselník pohybov a zmien (účtovné predkontácie pohybov)
- číselník stránok k DÚ

11.00 - 11.45

Vstup údajov/Pohyby

Účtovné pohyby
- zaradenie, vyradenie, hodnoty, prevod, úbytok
- tlač (protokoly, prevodky, inventárna karta)

Neúčtovné pohyby
- rozdeľ, oprava
- prevod medzi pracovníkmi alebo HZM
- priradenie na pracovníka alebo HZM

Príslušenstvo

Doplnkové údaje

Oprava účtovného pohybu (prehľad pohybov - zrušenie pohybu)

11.45 - 12.00

Tlač

- tlač štandardných zostáv

12.00 - 13.00

Prestávka na obed

13.00 - 14.00

Uzávierka

Prevod do účtovníctva
- storno prevodu do účtovníctva (zrušenie dávky v Prehľade dávok do UCT)

14.00 - 15.00

Prehľady

- prehľad kmeňa
- prehľad pohybov účtovných, neúčtovných
- prehľad odpisov

2. deň

DIM - DROBNÝ MAJETOK, INV - INVENTARIZÁCIA MAJETKU

09.00 - 09.45

Čo sa dnes naučíte

- napĺňať základné číselníky
- zadávať účtovné pohyby nad kmeňovým súborom
- zadávať neúčtovné pohyby nad kmeňovým súborom
- tlač mesačných zostáv
- urobiť mesačnú uzávierku
- urobiť základné prehľady

09.45 - 10.30

Číselníky

- číselník účtovné prevody (účtovné predkontácie pohybov)
- ostatné číselníky len informatívne

10.30 - 11.00

Vstup údajov/Kmeň

Účtovné pohyby
- zaradenie, likvidácia, oprava účtovná (prevod, hodnota)

Neúčtovné pohyby
- rozdelenie, oprava
- prevod medzi pracovníkmi alebo úsekmi
- priradenie pracovníkovi

Oprava účtovného pohybu (prehľad pohybov - zrušenie pohybu)

11.00 - 11.30

Tlač

- tlač štandardných zostáv

11.30 - 12.00

Uzávierka

Prevod do účtovníctva
- storno prevodu do účtovníctva (zrušenie dávky v Prehľade dávok do UCT)
- storno prevodu do účtovníctva (zrušenie príznaku o prevode do UCT)

Mesačná uzávierka
- návrat späť o mesiac

12.00 - 13.00

Prestávka na obed

13.00 - 14.00

Prehľady

- prehľad kmeňa
- prehľad pohybov účtovných, neúčtovných
- prehľad histórie

14.00 - 15.00

Inventúra

- začiatok inventúry
- tlač inventúrnej súpisky
- vstup skutočných stavov
- tlač inventúrnych rozdielov
- ukončenie inventúry

Praktické informácie

Bratislava

SOFTIP, a. s., Galvaniho 7/B, (2. posch.) (POZOR: zmena adresy)

120

Cena za 2 dni
školenia (bez DPH)
Občerstvenie v cene.

Lektor

Ing. Darina Ťapúchová

konzultant špecialista
SOFTIP PROFIT PLUS

Darina je konzultant špecialista s dlhoročnou praxou, ktorá Vám spoľahlivo odpovie na všetky Vaše otázky.

Registrácia

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Príklad: +421987654321Bezpečnostné overenie

Údaje
pre platbu

Variabilný symbol

2017209

Číslo účtu

IBAN:
SK09 1100 0000 0026 2713 0203

SWIFT/BIC:
TATRSKBX

Platbu prosím vykonajte v mesiaci, v ktorom sa koná školenie, najneskôr 3 pracovné dni pred termínom školenia.

Platby v hotovosti neakceptujeme.

V prípade nenaplnenia kapacity školiacej miestnosti, si vyhradzujeme právo školenie neusporiadať. Záujemcovi bude ponúknutý ďalší termín z kalendára školení.