SOFTIP HR PLUS

Abeceda PAM - I. časť Personalistika

Školenie je určené pre personalistov a mzdárov na rozšírenie vlastných vedomostí. Každý si môže vybrať svoj okruh tém (2 dni - 2 oblasti), ktorej sa chce venovať a ktorú si chce tiež prakticky osvojiť. Samotné školenie je spojené s príkladmi z praxe a reálnym nácvikom. Vo všetkom Vám budú nápomocní naši lektori.

Program

09.00 - 09.30

Základné oboznámenie s aplikáciou Personalistika a Mzdy

- nastavenie a oprava spoločných číselníkov PAM, PER
- nastavenie a oprava globálnych a používateľských parametrov

09:30 - 10.30

Kmeň a jeho aktualizácia

- založenie Kmeňa a jeho dodatočné opravy
- zadávanie nového PV

10.30 - 11.30

Prihlášky, odhlášky a zmeny do SP a ZP

- registračné listy SP - rozsah registrácie
- zmena platiteľa poistného ZP
- doprihlásenie/doodhlásenie

11.30 - 12.00

Prestávka, občerstvenie

12.00 - 13.00

Pohľady a filtre

- vytváranie rýchleho pohľadu a definícia/aktivácia pohľadu
- vyhľadávanie a triedenie zamestnancov

13.00 - 14.00

Hromadné opravy a práca so zoznamom zamestnancov

- oprava a hromadná oprava
- výpis zmien

14.00 - 14.50

Formuláre v praxi I

- úprava pôvodného formulára v PAM
- tvorba vlastného formulára

14.50 - 15.00

Diskusia a ukončenie seminára

Praktické informácie

Banská Bystrica

Europa Business Center, Na Troskách 26, 15. posch.

60

Cena za 1 deň
školenia (bez DPH)
Občerstvenie v cene.

Lektor

Ing. Matúš Čižmár

Konzultant
SOFTIP HR PLUS

Matúš je konzultant s dlhoročnou praxou, ktorý Vám spoľahlivo a rád odpovie na všetky Vaše otázky.

Registrácia

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Účastník (kontaktná osoba)

Príklad: +421987654321Bezpečnostné overenie

Údaje
pre platbu

Variabilný symbol

2019316

Číslo účtu

IBAN:
SK09 1100 0000 0026 2713 0203

SWIFT/BIC:
TATRSKBX

Platbu prosím vykonajte v mesiaci, v ktorom sa koná školenie, najneskôr 3 pracovné dni pred termínom školenia.

Platby v hotovosti neakceptujeme.

V prípade nenaplnenia kapacity školiacej miestnosti, si vyhradzujeme právo školenie neusporiadať. Záujemcovi bude ponúknutý ďalší termín z kalendára školení.