Informačný systém pre verejné obstarávanie, ktorého prínosy ocenia inštitúcie, organizácie, firmy a osoby, ktoré podľa platnej legislatívy zákona o verejnom obstarávaní majú povinnosť obstarávať

Už nikdy neprešvihnete žiadny termín!

Informačný systém SOFTIP IVO je webová aplikácia, ktorá slúži na evidenciu, riadenie a hlavne kontrolu procesov verejného obstarávania. Pokrýva celý priebeh verejného obstarávania od prípravnej fázy, cez súťažnú až po realizačnú fázu. Obstarávateľovi pomáha včas plniť úlohy a povinnosti v procese verejného obstarávania v zmysle platnej legislatívy.

Automatizácia procesov

Na základe evidencie verejného obstarávania za vás SOFTIP IVO automaticky pripraví postup procesov a úloh vo verejnom obstarávaní, ktoré je potrebné dodržať podľa zákona o verejnom obstarávaní (Lehota na prijímanie žiadostí, Lehota na podanie otázok, Lehota na doručenie vysvetlenia..)

Kalendár úloh

Všetky úlohy uvidíte v prehľadnom kalendári, ktorý je možné prepojiť s Microsoft Outlook. Do kalendára systém automaticky doplní nové úlohy, ktoré vzniknú v súvislosti s verejným obstarávaním, ako napríklad odpovede na otázky uchádzačov, námietky uchádzačov a pod.

E-mailová notifikácia

Na plnenie jednotlivých termínov podľa stavu plnenia vás upozorní automatizovaný JOB Manager generovaním a odosielaním emailových správ užívateľom, ktorí sú zodpovední za splnenie daného procesu (úlohy). V prípade neplnenia úlohy bude JOB Manager odosielať email na ďalšiu zodpovednú osobu v definovanom poradí.

Automatická tvorba dokumentov a prehľadov

Generovanie dokumentov zo vzorových šablón a tlačív vám umožní zrýchliť prácu v oblasti predpísanej komunikácie so záujemcami, uchádzačmi alebo nadriadenými úradmi. Tlačové výstupy a prehľady presne zobrazia informácie o všetkých VO podľa používateľských kritérií.

SOFTIP IVO obsahuje

SOFTIP IVO je webová aplikácia v prostredí internetového prehliadača dostupná pre každého užívateľa, rozdelená do funkčných blokov.

Podpora v každej fáze verejného obstarávania

Notifikačný a kontrolný manager
Prehľady a tlačové výstupy VO
Evidencia celého procesu VO
Číselníky na evidenciu údajov
Administrácia systému

Komplexný nástroj pre VO prináša mnoho výhod

Detailná evidencia VO
Automatická tvorba dokumentov
Podpora vytvárania úloh
Zobrazenie termínov a úloh
Archivácia
Výhody z prepojenia
Možnosti exportu údajov
Súlad s aktuálnou legislatívou
Moderná webová aplikácia
Užívateľsky priateľské prostredie

"SOFTIP IVO pomáha včas plniť úlohy a povinnosti v procese VO v zmysle platnej legislatívy"

Zoltán Špila

Vedúci kompetenčného centra Servis - divízia ESS, SOFTIP, a.s.

Podpora produktu

Pomôžem vám nájst odpovede na všetky dôležité otázky a spoznať detaily používania SOFTIP IVO.

Zoltán Špila

Vedúci kompetenčného centra Servis - divízia ESS

Dohodnite si konzultáciu k SOFTIP IVO

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Príklad: +421987654321Bezpečnostné overenie