Metasonic Suite

Softvérová platforma pre vývoj a prevádzku procesne orientovaných aplikácií pre komplexnú automatizáciu a riadenie podnikových procesov.

Vylaďte si svoj business

Mnohé organizácie vynaložili v minulosti nemalé prostriedky na vytvorenie popisov procesov a procesných máp. Často sa to skončilo rozsiahlou dokumentáciou plnou zložitých diagramov a popisov odloženou v zásuvke, v lepšom prípade poslúžili aspoň z časti ako zadanie pre vývoj IT systémov s následnou viac, či menej úspešnou implementáciou.

S Metasonic® Suite sú riziká takýchto stavov minulosťou. Ide o platformu, kde s vytváraním procesného modelu automaticky vzniká „skelet“ budúcej aplikácie. Vďaka tomu je možné okamžite overiť správnosť logiky vytvoreného procesu a dosiahnuť tak vysokú celkovú efektivitu tvorby aplikácií.

skrátenie času vývoja IT aplikácie

o 40 - 60%

skrátenie doby realizácie procesu

o 30 - 70%

zníženie nákladov na vývoj IT aplikácie

0 60 - 80%

zvýšenie priepustnosti procesu

o 20 - 30%

Riadenie podnikových procesov môže byť jednoduché!

Metasonic® Suite je softvérová platforma pre vývoj a prevádzku procesne orientovaných aplikácií pre komplexnú automatizáciu a riadenie podnikových procesov. Oproti ostaným produktom vyniká predovšetkým rýchlosťou vývoja a pružnosťou realizácie zmien počas celého životného cyklu aplikácií vytvorených v tomto produkte. SOFTIP je VAR Partnerom nemeckého výrobcu tohto softvéru, firmy Metasonic GmbH.

Revolučnú zmena oproti klasickým metodikám

Jedinečnou črtou Metasonic® Suite je použitie patentovo chránenej unikátnej metodiky S-BPM (Subject-oriented Business Process Management, čo možno voľne preložiť ako „procesy riadené účastníkmi“). S-BPM predstavuje revolučnú zmenu oproti klasickým metodikám Business Process Managementu.

Na modelovanie používa len 5 grafických symbolov
Úspory na prevádzku IT až o 30%
Modelovanie procesu je zároveň programovaním
Vlastný pohľad každého účastníka
Základom je komunikácia medzi účastníkmi procesu
Modelovací jazyk je veľmi podobný bežnému jazyku.

Komu je určený?

Metasonic® Suite nachádza využitie v organizáciách všetkých veľkostí, ale hlavne od stredne veľkých firiem až po priemyslové giganty či najväčšie organizácie. Rozsah využitia zahŕňa hlavne procesy s charakterom pracovného toku, ktoré je účelné automatizovať.

IT, telekomunikácie a služby

zdravotníctvo, štátna správa, vydavateľstvá

výrobné organizácie, automotive, elektrotechnický priemysel

finančné inštitúcie

Podpora produktu

Ochotne Vám poradíme ako využiť výhody riadenia podnikových procesov vo Vašej spoločnosti. SOFTIP je VAR Partnerom nemeckého výrobcu tohto softvéru, firmy Metasonic GmbH.

Zoltán Špila

Vedúci kompetenčného centra Servis - divízia ESS

Zistite prečo je Metasonic cool


Exkluzívnou novinkou je modelovací stôl Metasonic Touch, na ktorom môžu používatelia ľahko a bez veľkých IT zručností definovať obchodnú logiku vlastných aplikácií.


  • výnimočné softvérové riešenie šité na mieru Vašich potrieb
  • objektivitu cez meranie výkonnosti procesov na báze KPI
  • riešenie "na počkanie" vytvorené za extrémne krátky čas (prototyp pripravený do 3-4 týždňov)
  • štandardizáciou práce budú zamestnanci robiť efektívne veci správnym spôsobom
  • optimalizáciu procesov založenú na faktoch a číslach z reálnej prevádzky procesov a nie na „benchmarkingu a best practices“
  • zhodu interných procesov so stanovenými štandardami ITIL®, ISO, SixSigma...,

Angažovaním budúcich používateľov do tvorby riešenia zvýšite ich motiváciu prijímať nové nástroje a zároveň ich efektívne využívať a aj vylepšovať.


Modelovací stôl Metasonic® Touch je alternatívnou možnosťou pre tímovú prácu pri analýze a modelovaní procesu. Jeho využitím sa celý proces stáva veľmi atraktívny pre používateľov. Viac o modelovacom stole sa dozviete v priloženom videu.


Budete vidieť stav vykonávaných úloh (rozpracovanosť, u koho, od kedy, ...) a zavčasu dostanete avízo (alerting), ak sa odchyľujú od plánovaných termínov, aby ste mohli prijať potrebné opatrenia. A to aj vtedy, keď budete „len“ na mobile či tablete.


Dohodnite si konzultáciu k Metasonic suite

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Príklad: +421987654321Bezpečnostné overenie