Kvalitné hodnotenie zamestnancov. Jeden z kľúčových nástrojov rozvoja spoločnosti

Zhrnutie projektu

SHP Group (Slovak Hygienic Paper Group) je nadnárodná spoločnosť združujúca skupinu výrobných a obchodných spoločností z oblasti celulózo-papierenského priemyslu. V štyroch výrobných závodoch SHP Group sa ročne vyrobí 160-tisíc ton papiera pod produktovými značkami Harmony, Harmasan, Harmony Professional, Paloma, Paloma Professional. Do prostredia nadnárodnej spoločnosti, ktorá zastrešuje 8 spoločností v 5 krajinách bolo implementované online riešenie na báze SOFTIP HAPPY HR pre hodnotenie výkonu a rozvoj zamestnancov. Používateľmi aplikácie sú zamestnanci zo Slovenska, Bosny a Hercegoviny, Chorvátska, Slovinska a Českej republiky.

Výzvy a požiadavky

Cieľom bolo navrhnúť riešenie pre vyhodnotenie výkonu zamestnanca na konkrétnej pozícii za dané hodnotiace obdobie. Nevyhnutnosťou bola možnosť získavania spätnej väzby od zamestnancov a následné nastavenie ich vlastných cieľov a rozvojových aktivít pre nadchádzajúce obdobie.

Hlavná požiadavka zákazníka – implementovať riešenie, ktoré bude stabilné aj v čase kľúčových termínov spracovania, kedy prístup používateľov do aplikácie je niekoľko násobne vyšší ako štandardne.

Ďalšie požiadavky na dodávané riešenie:


  • prevádzka systému v rôznych jazykových verziách,

  • intuitívne ovládanie pre používateľov aj pre administrátorov,

  • responzívny dizajn umožňujúci spracovanie na zariadeniach notebook, smart telefón, tablet,

  • online prístup,

  • možnosť prehľadov výsledkov hodnotenia, stavu hodnotenia,

  • personalizovaný prístup (manažéra k údajom svojho tímu, zamestnanca k vlastným údajom),

  • zabezpečenie mailovej notifikácie pri zmene statusu cieľov a hodnotenia,

  • odsúhlasovanie cieľov hodnoteného zamestnanca,

  • možnosť priebežného hodnotenia

  • a možnosť aktualizácie cieľov v priebehu hodnoteného obdobia.

Výsledky a prínosy

V spoločnosti SHP Group bola nasadená webová aplikácia SOFTIP HAPPY HR v rozsahu modulov Administrácia HR a Hodnotenie. Implementované riešenie umožňuje návrh a schválenie individuálnych výkonových a rozvojových cieľov hodnoteného zamestnanca pre hodnotené obdobie. Ciele je možné aktualizovať v priebehu hodnoteného obdobia, pričom každá zmena cieľa hodnoteného zamestnanca podlieha opätovnému odsúhlaseniu nadriadeným zamestnancom. Schválené ciele sú vyhodnocované v termínoch určených pre hodnotenie.

Proces hodnotenia pozostáva zo sebahodnotenia, kedy zamestnanec vyhodnotí svoje ciele slovne a známkou podľa stupnice hodnotenia a zašle hodnotenie hodnotiteľovi. Hodnotiteľ vyhodnotí ciele zamestnanca známkou podľa stupnice hodnotenia a odošle hodnotenému zamestnancovi. Súčasťou sebahodnotenia a hodnotenia sú záverečné komentáre a spätná väzba pre hodnoteného zamestnanca aj hodnotiteľa. Proces je ukončený, keď zamestnanec prevezme v systéme hodnotenie navrhnuté hodnotiteľom.

Samotný priebeh hodnotenia, od definovania cieľov po uzavretie hodnotenia, je indikovaný stavom hodnotenia. Pri zmene stavu hodnotenia, v závislosti od nastavenia, sú odosielané mailové notifikácie hodnotiteľovi aj hodnotenému zamestnancovi.

Do procesu hodnotenia sú zaradení vybraní zamestnanci. Pre účel hodnotenia je možné definovať šablónu hodnotiaceho formulára. Proces hodnotenia následne prebieha podľa použitej šablóny.

Online prístup 24/7 cez webovú aplikáciu, prostredníctvom zariadenia s prístupom k internetu

Centrálna evidencia, údaje sú dostupné v hierarchickej štruktúre vyplývajúcej z organizačného členenia spoločnosti

Sprehľadnenie procestu hodnotenia

Okamžitý aktuálny status report o priebehu hodnotenia

Jednoduché a užívateľsky zrozumiteľné ovládanie

Priemysel

SOFTIP HAPPY HR

"Chcem sa poďakovať implementačnému tímu SOFTIP HAPPY HR za podporu, veľmi profesionálny a pro-zákaznícky prístup a vysoko nasadené tempo pri implementácii."

Mária Náčinová

SHP Group
HR Business Partner & Project Manager

Použité produkty a technológie

SOFTIP HAPPY HR

SOFTIP HAPPY HR prináša všetko, čo personalista, manažment aj samotní zamestnanci v oblasti HR potrebujú. A to kedykoľvek a kdekoľvek.

Multijazyčná aplikácia

Nezávislá od mzdového softvéru

Nezávislá na legislatíve

Dohodnite si konzultáciu k SOFTIP HAPPY HR

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Príklad: +421987654321

Udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely dohodnutia a vykonania nezáväznej konzultácie k produktom a službám spoločnosti SOFTIP, a.s. na dobu potrebnú na vykonanie tejto konzultácie. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomne na poštovú adresu SOFTIP, a.s., alebo emailom na adresu dpo@softip.sk.

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie