IT riešenie na mieru pomáha rastu firmy

Profil zákazníka

Lavaton je najväčšia a najmodernejšia priemyselná práčovňa na Slovensku so sídlom v Trnave. Špecializuje sa na komplexný prenájom a pranie hotelovej, reštauračnej a nemocničnej bielizne a pracovných odevov. Vďaka nepretržitej, moderne vybavenej prevádzke denne spracováva približne 35 ton bielizne, pričom berie nemalý ohľad aj na životné prostredie.

Zhrnutie projektu

Dokonalá evidencia pracích cyklov, detailný prehľad o každom pridelenom kuse odevu, sledovanie jeho zostatkovej hodnoty a celý proces prania od príjmu až po expedíciu pod kontrolou.

Spoločnosť Lavaton, ktorá sa špecializuje na pranie a prenájom bielizne a pracovných odevov, vymenila doteraz používané nehomogénne riešenie zložené z viacerých systémov a z evidencií v MS Excel za nový integrovaný systém na báze SOFTIP PROFIT PLUS. To jej umožňuje jednoduché riadenie všetkých služieb zákazníkom a garantuje aj aktuálne informácie pre vedenie firmy.

Špecifiká tejto oblasti podnikania si vyžiadali zavedenie informačného systému na platforme SOFTIP PROFIT PLUS a vývoj špeciálnej logistiky, ktoré nahradili pôvodné riešenie zložené z viacerých autonómne fungujúcich celkov. Vznikla tak nová verzia produktu, ktorá denne a v reálnom čase poskytuje informácie pracovníkom na všetkých úrovniach spoločnosti vrátane manažmentu. Od nasadeného systému závisí celý denný chod spracovania príjmu a expedície bielizne klientom.

Prepojenie na systémy pre váženie bielizne

Identifikácia lízingových odevov čiarovými kódmi

Tvorba dokladov skenovaním čiarových kódov

Hromadné fakturačné doklady

SOFTIP tak dokázal štandardný informačný systém ušiť na mieru požiadavkám zákazníka. Umožňuje napríklad prepojenie na váhové systémy určené pre váženie čistej a špinavej bielizne, tlač špeciálnych štítkov pre identifikáciu lízingových odevov čiarovými kódmi a tvorbu dokladov ich skenovaním. Modul lízingu odevov poskytuje v reálnom čase všetky požadované údaje napr. osobu u zákazníka, ktorej je odev priradený, koľko pracích cyklov absolvoval, zostatkovú cenu prepočítanú cez definované vzorce a pod. Unikátny je aj systém fakturácie, ktorý dovoľuje jedným spustením získať hromadne fakturačné doklady za zvolené obdobie.

Prínosom nového riešenia je aj fakt, že dokáže rásť spolu s požiadavkami používateľov. Je rýchlo opakovateľné pre nové pobočky, kde spoločnosť plánuje realizovať svoje aktivity a umožňuje aj ďalšie rozširovanie funkčnosti.

Obchod a služby

SOFTIP PROFIT PLUS

„Nie je to posun, ale doslova skok dopredu. Kľúčovým prínosom je homogénny systém od jednej spoločnosti, poriadok v oblasti sledovania lízingovej bielizne a jednoduchá dostupnosť všetkých informácií.“

Elena Kollárová

Lavaton
Konateľka

Použité produkty a technológie

SOFTIP PROFIT PLUS

Najobľúbenejší slovenský podnikový informačný systém vyvinutý s dokonalou znalosťou domáceho trhu a hlavne dynamicky sa meniacej slovenskej legislatívy.

Ekonomika a financie

Obchodná logistika

Manažérske prehľady

Ďalšie prípadové štúdie SOFTIP PROFIT PLUS