Riadenie kvality

Profesionalita a kvalita. To sú dôvody, ktoré z nás robia jedného z lídrov trhu ERP na Slovensku

Integrovaný manažérsky systém

Systém manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001:2008 má SOFTIP zavedený už od roku 2004. V roku 2013 ho v rámci projektu implementácie Integrovaného manažérskeho systému (IMS) doplnil o ďalšie štyri manažérske systémy podľa medzinárodných štandardov.

EN ISO 9001:2008

Systém manažérstva kvality

EN ISO 10006:2003

Návod na manažérstvo kvality v projektoch

OHSAS 18001:2007

Systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

EN ISO 14001:2004

Systém environmentálneho manažérstva

ISO/IEC 27001:2013

Systém manažérstva informačnej bezpečnosti

Certifikáciu Integrovaného manažérskeho systému realizovali audítori renomovanej certifikačnej spoločnosti TÜV SÜD Slovakia. Úspešným absolvovaním certifikačného auditu SOFTIP potvrdil svoje zodpovedné správanie sa k ochrane životného prostredia, zdraviu zamestnancov, kontrolovaný prístup k informáciám a ich ochranu, a takisto skutočnosť, že pri svojej činnosti využíva najmodernejšie metódy efektívneho, systémového a procesného riadenia. Vybudovaný Integrovaný manažérsky systém ho oprávňuje považovať sa za zodpovednú spoločnosť poskytujúcu najvyššiu pridanú hodnotu pre svojich zákazníkov.

Integrovaný manažérsky systém je ďalším presvedčivým dôkazom dôveryhodnosti SOFTIPu.

Martin Vlčko

Zmocnenec pre Integrovaný manažérsky systém (IMS)