Zodpovednosť voči okoliu je ako bumerang

30.10.2015

Pre časopis Slnečnica Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku porozprával o SOFTIPe, jeho plánoch a výzvach do najbližšej budúcnosti, ale aj o zodpovednosti voči okoliu a osudom iných Martin Vlčko, finančný riaditeľ a člen predstavenstva spoločnosti SOFTIP.

 

SOFTIP je silná a úspešná firma známa predovšetkým podnikovými informačnými systémami, ktoré využívajú tisícky slovenských spoločností. Onedlho oslávi už svoje 25. narodeniny. Čo považujete za jej najväčší úspech?
Myslím, že práve skutočnosť, že sme vyhľadávaným a preferovaným partnerom tisícok podnikateľských subjektov. Ako vyplynulo z prieskumu spokojnosti zákazníkov, ktorý každoročne realizujeme, naši klienti absolútne najviac oceňujú spoľahlivosť našich produktov a súlad s legislatívou v každom okamihu, bez ohľadu na to, aké turbulentné zmeny v zákonoch sa odohrávali. Až 98% našich zákazníkov spoluprácu s nami jednoznačne odporúča.
 
Čomu za to podľa Vás vďačíte?
SOFTIP si dlhodobo drží postavenie slovenskej jednotky na trhu ERP, čo je v takom dynamickom segmente, ako je IT, veľmi náročné. Dosiahli sme to predovšetkým vďaka komplexnosti našej ponuky a kvalitným a skúseným ľuďom. Našimi riešeniami dokážeme uspokojiť širokú škálu potrieb zákazníkov na vysokej kvalitatívnej úrovni. Pomáhame im zvyšovať ich konkurencieschopnosť, a to pomáha aj nám. Často sa učíme navzájom. Nechceme byť len dodávateľom, ale partnerom na celý život.
 
Môžete spomenúť niektoré konkrétne projekty, na ktoré ste obzvlášť hrdí?
Myslím si, že hrdí môžeme byť na všetky. Od najmenších po tie veľké. Je veľmi ťažké vybrať, všetky sú niečím špecifické. Samozrejme výraznejšie potešia tie, na ktoré sú hrdí naši zákazníci. To je jednoznačné kritérium. Treba povedať, že my vlastne žijeme s našimi zákazníkmi ich životy, veľmi nás teší keď sa im darí, a to aj vďaka nám.
Ak by som ale mal byť konkrétny, tak je to oblasť výroby, kde sa nám darí presadzovať s našim riešením SOFTIP VÝROBA. V oblasti implementácie produktu SAP Business One sme dlhodobo najlepším partnerom spoločnosti SAP na Slovensku. Dokážeme efektívne uspokojiť špecifické požiadavky kustomizáciou našich vlastných produktov.  Čo by som ale za posledný rok vyzdvihol úplne najviac, sú projekty financované z fondov Európskej únie. Vyžadujú si precíznu prácu, chyby sa neodpúšťajú.
 
Aké sú Vaše najbližšie plány a výzvy do budúcnosti?
Chceme sa rozvíjať a rásť. Tomu prispôsobujeme naše kroky. Uvedomujeme si dôležitosť neustáleho rozvoja  a prispôsobovania našich riešení. U nás veľmi rezonuje téma inovácií. V našom segmente sú inovácie nutnosťou, čo považujeme zároveň za veľkú výzvu. Ak sa chceme posúvať ďalej, musíme byť inovatívni, prinášať jedinečné riešenia. A to sa dá len so špičkovými ľuďmi. S tým súvisí ďalšia výzva, a to dostatok kvalifikovaného ľudského kapitálu.
 
SOFTIP je jedným z najväčších prispievateľov Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku. Prezraďte, prečo ste sa rozhodli podporiť práve nás?
K Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku máme blízko vďaka nášmu kolegovi Robovi Lezovi, ktorý je jej predsedom. A dá sa povedať, že postupom času sme si ju tak trochu vzali pod ochranné krídla. Je pre nás všetkých veľkou inšpiráciou. Je to dôkaz o obrovskej vôli a sile človeka.
Tu by som ešte rád spomenul, že podpora aktivít ľudí s Downovým syndrómom nie je len rozhodnutím manažmentu spoločnosti SOFTIP, ale z vlastnej iniciatívy sa do nej zapájajú aj naši zamestnanci. Počas celofiremného koncoročného stretnutia v roku 2014 napríklad vyhlásili dobrovoľnú zbierku pre SDS, kde mohli zamestnanci prispieť buď priamo na mieste, alebo dodatočne na účet združenia po jeho skončení, vďaka čomu sa podarilo vyzbierať ďalšiu peknú sumu.
 
Čo pre Vás teda znamená spoločenská zodpovednosť?
Možno to bude znieť ako klišé, ale vnímam ju ako povinnosť, ktorej sila by sa mala stupňovať. V rodine si pomáhajú všetci členovia navzájom. Vnímajú to ako samozrejmosť. A tak by to malo platiť v celej spoločnosti. Zodpovednosť voči svojmu okoliu je ako bumerang, ktorý sa nám vráti ako odraz nášho správania.
 
Naučilo Vás to osobne niečo?
Zodpovednosť je moja vlastnosť :)
 
Ďakujeme za rozhovor.


Rozhovor bol publikovaný v čísle 3/2015 časopisu Slnečnica, ktorý vydáva Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku.