Zelený deň zdravia 2017

06.10.2017

Podľa celoslovenských štatistík len 25% dospelej populácie absolvuje počas roka preventívnu prehliadku, na ktorú má nárok z verejného zdravotného poistenia. Nám sa podarilo toto číslo takmer zdvojnásobiť. Na Zelený deň zdravia spojený s preventívnym vyšetrením sme prilákali presne 75 SOFTIPákov, čo predstavuje viac ako 44 % celkového počtu zamestnancov.

Foto: SOFTIP

 

Nedostatok času a vysoké pracovné nasadenie sú najčastejšie dôvody, pre ktoré ľudia návštevu lekára odkladajú. To, že je prevencia kľúčová si pritom uvedomujeme asi všetci. „V spolupráci s UNION zdravotnou poisťovňou sme sa preto rozhodli priniesť našim zamestnancom program s názvom Zelený deň zdravia zameraný na prevenciu pred civilizačnými ochoreniami, ktorých výskyt žiaľ v posledných rokoch neustále narastá,“  vysvetľuje Barbara Palušková, HR špecialista spoločnosti SOFTIP.

Zelený deň zdravia sa uskutočnil na prelome septembra a októbra na pracoviskách spoločnosti SOFTIP v Banskej Bystrici, Bratislave a Prešove. Počas pracovnej doby a priamo na svojom pracovisku si tak jej zamestnanci mohli dať zmerať krvný tlak, telesný tuk a BMI, skontrolovať zrak, či zistiť cholesterol, kyselinu močovú, hemoglobín alebo glukózu v krvi. Pre všetkých zúčastnených bolo tiež pripravené občerstvenie prezentujúce zdravý životný štýl.

 

Foto: SOFTIP

 

„Zodpovednosť za zdravie našich zamestnancov vnímame ako neoddeliteľnú súčasť fungovania našej spoločnosti," hovorí Martin Vlčko, finančný riaditeľ a člen predstavenstva SOFTIPu. "Aj preto významný podiel benefitov pre zamestnancov smeruje práve do tejto oblasti. Za samozrejmosť považujeme zabezpečenie pitného režimu a príjemného pracovného prostredia. Snažíme sa  tiež podporovať aktívny životný štýl našich zamestnancov, pre ktorých sme vytvorili podmienky pre každodenné dochádzanie do práce na bicykli."

Už niekoľko rokov SOFTIP s úspechom organizuje vlastnú CYKLOTOUR a je reklamným partnerom viacerých významných športových podujatí, ktorých sa jeho zamestnanci vo veľkej miere zúčastňujú. „Zelený deň zdravia je tak logicky ďalším dielikom mozaiky našich aktivít smerujúcich k podpore zdravého životného štýlu a uchovania zdravia našich zamestnancov, “ dodáva Martin Vlčko.

 

Galéria

Dni zdravia sú ucelené zdravotné akcie, ktoré organizuje UNION zdravotná poisťovňa so zameraním na edukáciu, prevenciu a osvetu. Zahŕňajú kombináciu prednášok a zdravotných testov a meraní s možnosťou konzultácie s lekárom priamo na pracovisku. Samozrejme nenahrádzajú komplexnú preventívnu prehliadku u lekára, dokážu však včas upozorniť na možné riziká ochorenia a zachrániť tak zdravie a možno aj život.