SOFTIP daroval počítače Strednej odbornej škole pedagogickej v Lučenci

25.02.2021

Ďalšie počítače od spoločnosti SOFTIP putujú do školy. Tentoraz si dvanásť PC zostáv s monitormi a príslušenstvom našlo svoju cestu cez Banskobystrický samosprávny kraj k študentkám a študentom Strednej odbornej školy pedagogickej v Lučenci.

 

 

Použitú a stále dostatočne výkonnú techniku využije škola v rámci podpory vzdelávania.

„Som rád, že darované počítače pomôžu práve pri vzdelávaní budúcich pedagógov a sociálnych pracovníkov, ktorí sa rozhodli zasvätiť svoj život pomoci druhým,“ povedal Martin Vlčko, člen predstavenstva a finančný riaditeľ SOFTIPu. „Chcem sa tiež touto cestou poďakovať za výbornú spoluprácu Banskobystrickému samosprávnemu kraju, na ktorý sme sa obrátili v rámci ich výzvy na darovanie počítačov stredoškolákom a ktorý nám pomohol nielen vybrať školu, ktorá počítače potrebuje, ale zároveň aj s ich dopravou na miesto určenia. Spoločne sme tak mohli naplniť ďalší z tridsiatky dobrých skutkov, ktorými SOFTIP oslavuje 30. výročie svojho založenia,“ doplnil Vlčko.

 

 

 

 

 

 

Stredná odborná škola pedagogická v Lučenci má za sebou 150 ročnú tradíciu a môže sa pochváliť tisíckami úspešných absolventov, medzi ktorých patrí aj autorka nezabudnuteľnej Danky a Janky, spisovateľka Mária Ďuríčková.