Nemusíme nič prikrášľovať, môžeme sa smelo oprieť o fakty...

22.07.2016

Máme za sebou úspešný rok 2015. Vďaka našim zákazníkom, partnerom ale predovšetkým zamestnancom.

Pozrite si našu online výročnú správu za rok 2015.