Jarná SOFTIP roadshow 2014

03.04.2014

Schopnosť vedieť vždy pružne využiť zmeny v správaní zákazníkov a trhu a okamžite implementovať na prevádzkovej úrovni zmeny v podnikových cieľoch a stratégii - to je hlavný benefit platformy Metasonic® Suite pre automatizáciu podnikových procesov. SOFTIP ju svojim zákazníkom a partnerom predstaví počas jarnej roadshow, ktorá odštartuje už 8. apríla 2014 v Košiciach.

 

Metasonic® Suite je softvérová platforma, ktorá umožňuje jednoducho a rýchlo vytvoriť model aj cieľovú aplikáciu pre riadenie procesu. Každý používateľ aplikácie pozná úplne presne svoje postavenie a zodpovednosti vo všetkých, aj zložitých a komplexných procesoch. Má dokonalý prehľad o aktuálnom stave svojich úloh, ako aj stave celého procesu. V prípade odchýlky od štandardov je okamžite informovaný, aby mohol situáciu ihneď analyzovať a prijať potrebné opatrenia. To všetko sa premieta do úspor času, zvýšenia výkonnosti a priepustnosti procesov. Napríklad doba vykonávania procesov sa môže skrátiť o 30 až 70 percent.

Vďaka priamemu zaangažovaniu používateľov pri tvorbe aplikácií sú pracovníci oveľa motivovanejší prijímať nové nástroje a efektívne ich využívať. Navyše je procesy možné nielen kontinuálne zlepšovať, ale aj experimentovať a inovovať, čo prispieva k skorej návratnosti investície.

Všetky informácie o unikátnom riešení pre automatizáciu podnikových procesov na platforme Metasonic® Suite získajú účastníci jarnej roadshow nielen od odborníkov SOFTIP, ale aj od zástupcov nemeckého strategického partnera METASONIC AG.

KEDY A KDE?
08. apríla 2014 Hotel Yasmin, Košice
09. apríla 2014 Hotel Kaskády, Sliač
10. apríla 2014 Hotel Zochova Chata, Modra