Pridaj sa k nám

Sme tím expertov, ktorí žijú technológiami a zákaznícke riešenia staviame na inováciách. U nás je to hlavne o ľuďoch, dobrej spolupráci a čoraz ambicióznejších cieľoch.

Koho hľadáme

Hľadáme nové posily do tímu Microsoft 365. Ľudí, ktorí sú ochotní posúvať svoje aj naše hranice možností a stať sa súčasťou našich existujúcich aj budúcich projektov.

VIDEO: Víťazné projekty Microsoft Awards 2021

Kto sme

Sme lídrom v oblasti Microsoft technológií v regióne CEE. Aktuálne sme jediným partnerom na trhu, ktorý dokáže zabezpečiť celý životný cyklus riešenia na báze Microsoft Cloud služieb (Microsoft Office 365 a Microsoft Azure). 

 

 

Microsoft Gold Partner

Ako zlatý člen partnerského programu sme dosiahli najvyššiu úroveň partnerstva. Aktuálne máme 12 zlatých a 1 striebornú kompetenciu.

 

 

5×  Microsoft Partner of the Year

Už päť krát sme získali titul Microsoft Partner of the Year, ktorý Microsoft udeľuje svojim najlepším partnerom v jednotlivých krajinách.

 

 

13× Microsoft Awards Winner

Trinásť krát sme zvíťazili v Microsoft Awards, prestížnej súťaži, ktorá hodnotí najlepšie projekty digitálnej transformácie zákazníkov.

 

 
Ďalšie informácie

SOFTIP Banská Bystrica & náš tím


28.12.2021 - Riešenia SOFTIPu v tohtoročnom hodnotení Microsoft Awards uspeli v troch kategóriách. Dvadsiaty druhý ročník prestížnych ocenení spoznal víťazov jednotlivých kategórií. Medzi 124 technologickými riešeniami sa ako najlepšie objavili tie od jedného z lídrov trhu v poskytovaní IT služieb pre podniky, spoločnosti SOFTIP . Pre svojich klientov dodala riešenia, ktoré im umožňujú efektívnejšie manažovať procesy či riadiť moderné pracovisko i vývojové tímy.

20.07.2021 - SOFTIP uspel v globálnej konkurencii a odniesol si ocenenie Microsoft Partner roka 2021 v kategórii víťazi krajín / regiónov. Už po štvrtýkrát sa tak najvýznamnejšia slovenská IT spoločnosť zaradila medzi top partnerov Microsoftu na svete. Tento výsledok je o to cennejší, že aktuálny ročník bol z pohľadu konkurencie mimoriadne nabitý. Len na porovnanie – v roku 2017, kedy SOFTIP získal v poradí svoju tretiu Microsoft Partner of the Year Award, sa laureáti vyberali spomedzi 2 800 nominácií zo 115 krajín. Tentoraz sa do finále prebojovalo 4 400 nominantov zo 130 štátov.

06.11.2019 - SOFTIP sa stal prvou firmou na území bývalého Česko-Slovenska, ktorá získala certifikát Microsoft Partner Gold Security. Za štyri mesiace tak dosiahol najvyššiu možnú úroveň v tejto novej kompetencii Microsoftu, ktorá potvrdzuje jeho odborné znalosti, schopnosti a bohaté skúsenosti s nasadzovaním bezpečnostných riešení u zákazníkov.

11.01.2017 - Už 25 rokov na trhu, množ­stvo oce­není a čestná pozí­cia jed­ného z top slo­ven­ských par­tne­rov Mic­ro­softu sved­čia o úspe­chu spo­loč­nosti SOFTIP. Za mno­hými ino­va­tív­nymi IT rie­še­niami a dôve­rou význam­ných kli­en­tov stojí tech­nický ria­di­teľ Ján Sch­warz. Poroz­prá­val nám o tom, ako clou­dové rie­še­nia uľah­čujú biz­nis, a prečo sa “vir­tu­ál­nych obla­kov” netreba báť.