Vitaj v divízii Cloud Enterprise Solutions

Sme tím expertov, ktorí žijú technológiami a zákaznícke riešenia stavajú na inováciách. U nás je to hlavne o ľuďoch, dobrej spolupráci a čoraz ambicióznejších cieľoch.

Koho hľadáme

V divízii Cloud Enterprise Solutions (CES) rýchlo rastieme a hľadáme nové posily. Ľudí, ktorí sú ochotní posúvať svoje aj naše hranice možností a stať sa súčasťou našich existujúcich aj budúcich projektov.

 

Tím divízie Cloud Enterprise Solutions (CES) #softipninjas

 

Čo ponúkame

Prinášame príležitosť podieľať sa na tých najvýznamnejších projektoch na Slovensku aj v zahraničí. Ponúkame stabilné zázemie a podporu. Príjemný a priateľský kolektív založený na neformálnych vzťahoch. Kariérny rast a profesijný rozvoj. A samozrejme široký zoznam firemných benefitov.

Spoluprácu na zmysluplných projektoch

S piatimi designáciami Microsoft Solutions Partner a piatimi titulmi Microsoft Partner of the Year patríme medzi lídrov pre Microsoft Cloud v regióne CEE. Medzi našich zákazníkov patria malé firmy, aj medzinárodné koncerny, produkty ktorých sú populárne a dôverne známe.​​​​​​​

Flexibilný pracovný čas

V rámci pohyblivej pracovnej doby máme stanovený pracovný čas od 9:00 do 14:30. Zvyšné hodiny z celkového týždenného pracovného času 40 hodín si môže každý zamestnanec odrobiť v čase podľa vlastného uváženia. Napríklad aj prostredníctvom homeoffice.

Príjemné pracovné prostredie

Naše pracoviská nájdete v moderných priestoroch vybavených kvalitným ergonomickým nábytkom a modernou technikou. Pôsobíme v 9 slovenských mestách a rozumieme, že nie každému vyhovuje pracovné prostredie kancelárie, a preto podporujeme aj prácu z domu.

Extra dovolenku

Záleží nám na tom, aby mali naši zamestnanci dosť času na oddych a regeneráciu. Preto po vyčerpaní základnej výmery dovolenky majú k dispozícii ešte ďalších 5 dní dovolenky navyše. Dodatočnú dovolenku je možné čerpať do konca príslušného kalendárneho roka.

Odborný a profesijný rast

Máme zavedený systém vzdelávania, investujeme do školení, kurzov, odborných konferencií, workshopov, či jazykového vzdelávania. V prípade záujmu o individuálnu vzdelávaciu aktivitu stačí vytvoriť žiadosť v internej aplikácii SOFTIP HAPPY HR a poslať ju na schválenie.

Zdravý životný štýl

Organizujeme Zelené dni zdravia, zabezpečujeme pitný režim, poskytujeme nadštandardný príspevok na stravovanie. Podporujeme športové aktivity našich zamestnancov, pre ktorých sme napríklad vytvorili podmienky na každodenné dochádzanie do práce na bicykli.

Finančné benefity

Zamestnancom ponúkame mesačný príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie (DDS). Poskytujeme im stravné lístky takmer zadarmo, a to aj počas dovolenky a návštevy lekára či PN. A myslíme na nich aj pri významných životných udalostiach - ako napríklad pri narodení dieťaťa, významnom jubileu, alebo pri mimoriadnej rodinnej situácii.

Ocenenie najlepších

Každý rok vyhlasujeme internú súťaž SOFTIP AWARDS o softipácku Osobnosť a Projekt roka. Tých najlepších z najlepších vyberajú priamo naši zamestnanci a víťazi sú slávnostne vyhlásení na celofiremnom stretnutí všetkých zamestnancov.

Priateľský kolektív

Namiesto popisu si požičiame slová Martina Božka, víťaza SOFTIP AWARDS 2020 v kategórii Osobnosť SOFTIPu, ktorý povedal: „Mať takú skvelú prácu, ako mám ja, nie je až taký problém. Ale mať v nej toľko naozajstných priateľov, to je tá najväčšia výhra."

Akcie a teambuildingy

Počas roka organizujeme niekoľko celofiremných akcií pre zamestnancov - či už je to športové podujatie v podobe jarnej bicyklovačky, letný teambuilding, na jeseň zdravotne ladená Kvapka krvi, či tradičné koncoročné stretnutie všetkých SOFTIPákov.

Ďalšie informácie

Sídlo spoločnosti SOFTIP v Bratislave


06. 10. 2023 - Microsoft nastavil prísnejšie podmienky pre vstup firiem do partnerského programu. Svojim zákazníkom tak zjednodušil výber vhodného dodávateľa IT riešení, ale aj výrazne zvýšil tlak na kvalitu (nielen) slovenských partnerov. Medzi dodávateľov, ktorí úspešne splnili nové kritériá, sa už zaradil SOFTIP.

29.06.2022 - Piatym titulom Microsoft Partner roka SOFTIP potvrdil svoju stabilnú pozíciu v partnerskom ekosystéme Microsoftu, ktorý ocenil fakt, že prijal víziu cloud-first a prispôsobil jej aj svoju biznisovú filozofiu. Ako jeden z prvých sa stal používateľom všetkých hlavných cloudových technológií Microsoft a ich výhody ďalej sprostredkúva svojim zákazníkom.

28.12.2021 - Riešenia SOFTIPu v tohtoročnom hodnotení Microsoft Awards uspeli v troch kategóriách. Dvadsiaty druhý ročník prestížnych ocenení spoznal víťazov jednotlivých kategórií. Medzi 124 technologickými riešeniami sa ako najlepšie objavili tie od jedného z lídrov trhu v poskytovaní IT služieb pre podniky, spoločnosti SOFTIP . Pre svojich klientov dodala riešenia, ktoré im umožňujú efektívnejšie manažovať procesy či riadiť moderné pracovisko i vývojové tímy.

11.01.2017 - Už 25 rokov na trhu, množ­stvo oce­není a čestná pozí­cia jed­ného z top slo­ven­ských par­tne­rov Mic­ro­softu sved­čia o úspe­chu spo­loč­nosti SOFTIP. Za mno­hými ino­va­tív­nymi IT rie­še­niami a dôve­rou význam­ných kli­en­tov stojí tech­nický ria­di­teľ Ján Sch­warz. Poroz­prá­val nám o tom, ako clou­dové rie­še­nia uľah­čujú biz­nis, a prečo sa “vir­tu­ál­nych obla­kov” netreba báť.