Pridaj sa k nám

Sme tím expertov, ktorí žijú technológiami a zákaznícke riešenia staviame na inováciách. U nás je to hlavne o ľuďoch, dobrej spolupráci a čoraz ambicióznejších cieľoch.

Koho hľadáme

Hľadáme nové posily do tímu Microsoft 365. Ľudí, ktorí sú ochotní posúvať svoje aj naše hranice možností a stať sa súčasťou našich existujúcich aj budúcich projektov.

Kto sme

Sme lídrom v oblasti Microsoft technológií v regióne CEE. Aktuálne sme jediným partnerom na trhu, ktorý dokáže zabezpečiť celý životný cyklus riešenia na báze Microsoft Cloud služieb (Microsoft Office 365 a Microsoft Azure). 

 

 

Microsoft Solutions Partner

V novom partnerskom programe sme získali až 5 designácií, a to ako celkom prví na Slovensku a hneď v rovnaký deň, ako Microsoft zverejnil nové podmienky.

 

 

5×  Microsoft Partner of the Year

Už päť krát sme získali titul Microsoft Partner of the Year, ktorý Microsoft udeľuje svojim najlepším partnerom v jednotlivých krajinách.

 

 

13× Microsoft Awards Winner

Trinásť krát sme zvíťazili v Microsoft Awards, prestížnej súťaži, ktorá hodnotí najlepšie projekty digitálnej transformácie zákazníkov.

 

 
Ďalšie informácie


06. 10. 2023 - Microsoft nastavil prísnejšie podmienky pre vstup firiem do partnerského programu. Svojim zákazníkom tak zjednodušil výber vhodného dodávateľa IT riešení, ale aj výrazne zvýšil tlak na kvalitu (nielen) slovenských partnerov. Medzi dodávateľov, ktorí úspešne splnili nové kritériá, sa už zaradil SOFTIP.

28.12.2021 - Riešenia SOFTIPu v tohtoročnom hodnotení Microsoft Awards uspeli v troch kategóriách. Dvadsiaty druhý ročník prestížnych ocenení spoznal víťazov jednotlivých kategórií. Medzi 124 technologickými riešeniami sa ako najlepšie objavili tie od jedného z lídrov trhu v poskytovaní IT služieb pre podniky, spoločnosti SOFTIP . Pre svojich klientov dodala riešenia, ktoré im umožňujú efektívnejšie manažovať procesy či riadiť moderné pracovisko i vývojové tímy.

20.07.2021 - SOFTIP uspel v globálnej konkurencii a odniesol si ocenenie Microsoft Partner roka 2021 v kategórii víťazi krajín / regiónov. Už po štvrtýkrát sa tak najvýznamnejšia slovenská IT spoločnosť zaradila medzi top partnerov Microsoftu na svete. Tento výsledok je o to cennejší, že aktuálny ročník bol z pohľadu konkurencie mimoriadne nabitý. Len na porovnanie – v roku 2017, kedy SOFTIP získal v poradí svoju tretiu Microsoft Partner of the Year Award, sa laureáti vyberali spomedzi 2 800 nominácií zo 115 krajín. Tentoraz sa do finále prebojovalo 4 400 nominantov zo 130 štátov.

06.11.2019 - SOFTIP sa stal prvou firmou na území bývalého Česko-Slovenska, ktorá získala certifikát Microsoft Partner Gold Security. Za štyri mesiace tak dosiahol najvyššiu možnú úroveň v tejto novej kompetencii Microsoftu, ktorá potvrdzuje jeho odborné znalosti, schopnosti a bohaté skúsenosti s nasadzovaním bezpečnostných riešení u zákazníkov.

11.01.2017 - Už 25 rokov na trhu, množ­stvo oce­není a čestná pozí­cia jed­ného z top slo­ven­ských par­tne­rov Mic­ro­softu sved­čia o úspe­chu spo­loč­nosti SOFTIP. Za mno­hými ino­va­tív­nymi IT rie­še­niami a dôve­rou význam­ných kli­en­tov stojí tech­nický ria­di­teľ Ján Sch­warz. Poroz­prá­val nám o tom, ako clou­dové rie­še­nia uľah­čujú biz­nis, a prečo sa “vir­tu­ál­nych obla­kov” netreba báť.

SOFTIP Banská Bystrica & náš tím