Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor

Zakúpenie prístroja na vyšetrenie pľúc po ochorení COVID 19

Predmetom činnosti Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n.o. je poskytovanie základnej a odbornej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ústavnej vysokošpecializovanej zdravotnej starostlivosti chorým s respiračnými ochoreniami nešpecifickými a tuberkulózou pľúcnou a mimopľúcnou. Zdravotnú starostlivosť poskytuje aj v odbore klinickej onkológie, geriatrie a gerontológie, vnútorného lekárstva a ďalších medicínskych odborov, súvisiacich s problematikou respiračných chorôb a tuberkulózy. Spádový región, pre ktorý poskytujeme zdravotnú starostlivosť je oblasť západoslovenského a časti stredoslovenského kraja čo predstavuje takmer 1,5 milióna obyvateľov.

 

V súčasnosti naša nemocnica zabezpečuje starostlivosť o pacientov s ochorením COVID-19, ale zároveň zaznamenávame enormný nárast pacientov s takzvanými postcovidovými komplikáciami. Keďže infekcia COVID-19 vyvoláva najčastejšie komplikácie v zmysle ochorenia dýchacieho ústrojenstva,  starostlivosť o týchto pacientov v najväčšom meradle zabezpečuje naša nemocnica. Potreba rýchlej a kvalitnej diagnostiky a z toho odvíjajúcej sa adekvátnej liečby pacientov s postcovidovými komplikáciami si vyžaduje špecializovanú diagnostiku parametrov dýchania. Na základe toho plánujeme obnoviť a zmodernizovať prístrojové zariadenie, ktoré nám toto umožní, ide o prístroj na vyšetrovanie pľúcnych objemov a difúznej kapacity pľúc, ktorá je najcitlivejším parametrom postihnutia pľúc po ochorení COVID 19 a mnohých ďalších intersticiálnych pľúcnych ochorení. V neposlednom rade má naša nemocnica zároveň aj špecializované pracovisko pre diagnostiku a liečbu pľúcnej fibrózy, pre ktoré je požadovaný prístroj tiež nevyhnutný.

Uvedené finančné prostriedky by sme radi  využili na zabezpečenie nákupu uvedeného zariadenia.