Úvod > Zákaznícka zóna > Call centrum

Pomoc pri výbere riešenia: Online formulár

Call centrum

Call Centrum: +421 48 4358 600

Vážený zákazník,
spoločnosť SOFTIP si Vás týmto dovoľuje upozorniť, že v dňoch 5. – 6. júna 2014 z dôvodu pracovného celofiremného stretnutia bude linka Call centra pracovať v obmedzenom režime. Call centrum kontaktujte prosím len v prípade potreby urgentného riešenia závažného problému. Od pondelka 9. júna 2014 bude služba Call centra pracovať v štandardnom režime.
Za porozumenie ďakujeme.
SOFTIP, a. s.


  • predstavuje systém, prostredníctvom ktorého zabezpečujeme nielen poradenstvo pre vás, našich zákazníkov, ale rovnako tak prehľad hovorov, ktoré ste uskutočnili použitím tejto služby.
  • informuje odborného konzultanta Call Centra o počte zákazníkov, ktorí sú v poradí pri riešení problému.
  • umožňuje zobraziť našim používateľom odpovede na problémy, zaznamenané prostredníctvom Call centra na stránke Centra podpory zákazníka na Internete cpz.softip.sk
  • využíva jedno telefónne číslo, cez ktoré sa spojíte s odbornými konzultantmi pre všetky aplikácie, ktoré využívate.

Hlavnou podmienkou pre úspešnú komunikáciu je poznanie licenčného čísla.

Všeobecné informácie k používaniu Call Centra:


  • Ak voláte v čase od 8:00 do 16:00 hodiny počas pracovných dní, budete vyzvaný na zadanie licenčného čísla. Licenčné číslo musíte zadať pomocou klávesnice Vášho telefónneho prístroja. Jednoducho „vyťukáte“ dané číslo na telefóne. Medzi zadaním jednotlivých číslic môže byť maximálne 3 sekundová medzera. Ak viac ako 3 sekundy nezadáte žiadnu číslicu, systém bude považovať zadávanie licenčného čísla za ukončené.

  • Ak máte starý telefónny prístroj, ktorý nemá klávesnicu, ale otočný číselník, nemôžete zadať licenčné číslo. Čakajte na linke na spojenie s operátorom, ktorý zadá licenčné číslo namiesto Vás.

  • Ak neviete Vaše licenčné číslo (napr. sa nedá spustiť aplikácia), taktiež nezadávajte nič a čakajte na spojenie s operátorom, ktorý vyhľadá vaše licenčné číslo.

  • Ak zadáte nesprávne licenčné číslo (napr. ak sa pomýlite), môžete zadávanie čísla zopakovať 3 krát. Po treťom neúspešnom pokuse bude hovor presmerovaný na operátora.

  • Ak zadáte správne licenčné číslo, bude váš hovor presmerovaný na skupinu odborných konzultantov pre danú aplikáciu. Hovor bude prepojený na prvého voľného konzultanta.

  • V prípade, že sú všetci obsadení, bude sa vám striedavo prehrávať hudba a informácie operátorky. Hneď, ako sa uvoľní jeden konzultant, bude váš hovor presmerovaný na neho.

Ako určiť licenčné číslo?

Presmerovanie hovoru na toho správneho odborného konzultanta sa robí podľa licenčného čísla aplikácie, ku ktorej potrebujete pomoc. Preto je bezpodmienečne nutné, aby ste zadali vaše licenčné číslo práve tej aplikácie, ku ktorej potrebujete pomoc.

V prípade, že nepoznáte svoje licenčné číslo, čakajte na spojenie s operátorom, ktorý vaše licenčné číslo vyhľadá, alebo si pomôžte podľa doleuvedených pomôcok:


Názov aplikácie Licenčné číslo
SOFTIP PACKET Licenčné číslo aplikácií je viditeľné hneď po prihlásení sa do aplikácie.
SOFTIP PACKET P_PAS Ak ešte nepoznáte svoje licenčné číslo na P_PAS, čakajte na spojenie s operátorom, ktorý vám nadiktuje vaše licenčné číslo.
SOFTIP PROFIT Licenčné číslo nájdete v menu Pomoc - O aplikácii.


Aktuálne správy: