Úvod > Produkty > Ľudské zdroje > SOFTIP Happy HR

Pomoc pri výbere riešenia: Online formulár

SOFTIP Happy HR

Predstavujeme Vám ďalšiu novinku v našom portfóliu!

SOFTIP Happy HR Vám prináša všetko čo potrebujete pre moderné riadenie ľudských zdrojov - od náboru zamestnancov, ich rozvoj a vzdelávanie, až po hodnotenie a odmeňovanie. Samozrejmosťou je definovanie organizačnej schémy a sprístupnenie vybraných údajov, či evidencia žiadostí zamestnancov prostredníctvom personálneho portálu.

Moduly SOFTIP Happy HR

V súčasnosti tvorí SOFTIP HAPPY HR päť základných modulov, ktoré sú užívateľsky jednoduché, no napriek tomu ponúkajú všetko, čo personalista, manažment aj samotní pracovníci potrebujú.

Personálny portál

Sprístupňuje vybrané personálne údaje všetkým zamestnancom a manažérom spoločnosti. Prostredníctom portálu je možné elektronicky realizovať rôzne procesy schvaľovania požiadaviek napr. žiadosť o zmenu bankového účtu, zdravotnej poisťovne, dovolenku.

 • okamžitý prístup k aktuálnym personálnym údajom
 • elektronické podávanie žiadostí o zmenu údajov, či dovolenku
 • mailová notifikácia upozorňujúca na stav žiadosti
 • automatický zápis schválených údajov do mzdového softvéru


Organizácia


Slúži na evidenciu organizačných zložiek jednej alebo viacerých spoločností až na úroveň vytvorených pracovných miest. Umožňuje zobrazenie a jednoduché modelovanie organizačnej schémy.

 • grafické zobrazenie organizačnej schémy spoločnosti
 • prehľad neobsadených pracovných miest
 • plánovanie personálnych zmien 
 • evidencia zamestnancov aj bez právneho vzťahu (napr. dozorná rada)Hodnotenie


Ponúka variabilné možnosti na definovanie kritérií pre hodnotenie zamestnanca alebo kolektívu. Proces sa realizuje na hodnotiacom formulári v určených časových intervaloch s možnosťou výpočtu variabilnej zložky mzdy.

 • grafická prezentácia výsledkov hodnotenia
 • možnosť porovnávať hodnotenie rovnakých kritérií u rôznych zamestnancov
 • podklady pre výpočet variabilnej zložky mzdy


Vzdelávanie


Riadi celý proces vzdelávania v spoločnosti od plánovania, evidencie až po aktualizáciu karty zamestnanca. Umožňuje sledovanie periodicky sa opakujúcich aktivít ako sú napr. lekárske prehliadky, školenia BOZP, preškolenia obsluhy strojov apod.

 • okamžitá informácia o potrebách vzdelávania zamestnancov
 • upozornenie na koniec platnosti školenia, certifikátu
 • automatická aktualizácia karty zamestnanca
 • sledovanie nákladov na vzdelávacie aktivity Administrácia HR

Zabezpečuje centralizovanú evidenciu nielen kmeňových zamestnancov, ale aj osôb, ktoré majú iný ako zamestnanecký vzťah ku spoločnosti.  Evidované údaje sú súčasne podkladom pre ďalšie moduly.
Čo získate?

 • Webovú aplikáciu dostupnú 24 hodín denne 7 dní v týždni. Stačí Vám pripojenie na internet a Vašou kanceláriou môže byť celý svet
 • Bezpečné uloženie citlivých údajov. Všetky dáta sú šifrované a v oveľa väčšom bezpečí ako vo Vašom počítači.
 • Jednoduchosť, používateľskú prívetivosť a komplexnosť zároveň
 • Spoľahlivosť potvrdenú 25 rokmi skúseností a tisíckami spokojných klientov spoločnosti SOFTIPChcete získať viac informácií?

Zavolajte nám na telefónne číslo +421 48 43 40 111 alebo nám napíšte prostredníctvom kontaktného formulára a radi odpovieme na Vaše otázky v čo najkratšom možnom čase.
 

Call centrum: +421 48 4358 600

Potrebujete odbornú radu k našim aplikáciám?

Servisná linka: +421 48 4358 700 smesluzby@softip.sk

Chcete si objednať služby našich konzultantov?
Centrum podpory zákazníkov Kalendár školení
Prihláste sa do newslettra: