Úvod > Produkty > ERP riešenia > SOFTIP Profit

Pomoc pri výbere riešenia: Online formulár

SOFTIP Profit

SOFTIP Profit je komplexný IS (ERP), ktorý poskytuje plne integrované riešenie pre riadenie ekonomicko–finančných procesov, pre riadenie procesov obchodnej a materiálovej logistiky a komplexné riešenie pre personálne a mzdové riadenie.

ZAČALI STE PODNIKAŤ?
ODŠTARTUJTE SO ZĽAVOU AŽ 50%!

Pre začínajúcich podnikateľov a firmy sme pripravili mimoriadnu akciu - cenu nášho ERP systému SOFTIP Profit sme znížili o 50 percent! Len s polovičnými investíciami tak získate komplexné riešenie pre riadenie ekonomických a finančných procesov, mzdovej a personálnej agendy ako aj procesov obchodnej a materiálovej logistiky. Viac informácií


 • je ideálnym riešením pre spoločnosti s plošne rozloženými vzdialenými organizačnými jednotkami, požadujúcimi centrálne spracovanie údajov.
 • poskytuje tzv. multicompany riešenie, kde jednotlivé spoločnosti sú samostatné právne subjekty.
 • je vhodný tak pre podnikateľské subjekty, ako aj pre neziskové, rozpočtové a finančné organizácie.
 • v oblasti riadenia logistických procesov je vhodným riešením pre obchodné spoločnosti, pre nápojový sektor, pre sektor s riadením rozvozov a vysokobrátkovou expedíciou a pod.
 • je plne integrovaný s produktom SOFTIP Human Resources.
 • poskytuje plnú podporu prepojenia na Štátnu pokladnicu.
 • podporuje Home bankingy a Internet bankingy.
 • umožňuje zápis účtovných zápisov on-line, t.j. v momente zápisu prvotného dokladu.
 • v oblasti výkazníctva predstavuje veľmi silný nástroj pre definovanie výkazov s ľubovoľným počtom riadkov a stĺpcov.
 • poskytuje aktuálne informácie o daňovej povinnosti a nároku na odpočítanie okamžite po zaevidovaní daňových dokladov.
 • poskytuje komplexné riešenie na sledovanie a realizáciu procesu obstarania majetku.
 • IS SOFTIP PROFIT pracuje v prostredí Microsoft Windows. Je riešený v architektúre klient/server. Podporuje relačné databázové systémy Microsoft SQL Server, ORACLE. Pomocou terminálového riešenia umožňuje prácu aj zo vzdialených prevádzok.

Referenční zákazníci:


ARPROG Poprad • Baliarne obchodu Poprad • COOP Jednota Komárno • COOP Jednota Senica • COOP Jednota Trenčín • GAS Trading • Generálna prokuratúra • Ministerstvo kultúry • OLO, Odvoz a likvidácia odpadu • Pivovar Steiger • Považská cementáreň • SAD Prešov • Slovenská agentúra pre cestovný ruch • Slovenská akadémia vied • Slovenský vodohospodársky podnik •  Slovnaft Trans •  Štátne lesy TANAP •  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny •  Tepelné hospodárstvo Košice


Súvisiace odkazy:


      SOFTIP PROFIT

      Technické podmienky SOFTIP PROFIT

      Prípadová štúdia: Ministerstvo kultúry SR

      Prípadová štúdia: Colná správa SR

      Prípadová štúdia: Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

      Prípadová štúdia: Slovenský Plynárenský Priemysel a.s.Call centrum: +421 48 4358 600

Potrebujete odbornú radu k našim aplikáciám?

Servisná linka: +421 48 4358 700 smesluzby@softip.sk

Chcete si objednať služby našich konzultantov?
Centrum podpory zákazníkov Kalendár školení
Prihláste sa do newslettra: